Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Neprehliadnite

Vyhodnotenie – vykonanie odborných prehliadok a skúšok technických zariadení elektrických

Jediným kritériom pre výber úspešného uchádzača bola cena. Uchádzač JTB s.r.o. Mlynská 834, 034 95 Likavka ponúkol najnižšiu cenu za celý predmet obstarávania, pri splnení podmienok určených verejným obstarávateľom, a preto bola jeho ponuka vyhodnotená ako úspešná.

Výzva - vykonanie odborných prehliadok a skúšok technických zariadení elektrických

Vykonanie odborných prehliadok a skúšok technických zariadení elektrických počas prevádzky v zmysle Vyhl.MPSVaR SR č.508/2009 §9 ods. 1 písmeno a) zákona č.124/2006 Z.z.

Rozvrhy

Od 1. decembra 2014 platí nový rozvrh hodín. Ak máte záujem, pozrite si alebo stiahnite si jeho aktuálnu verziu.

Kamenné gule – Kysucký div sveta

Pod týmto názvom Nadácia Orange (v rámci grantového programu Šanca pre váš región) podporila projekt podaný skupinou iniciatívnych ľudí. Autorom projektu je Mgr. Radoslav Kačur, ktorý spolu s PaedDr. Ankou Zeljenkovou a štyridsiatkou študentov nášho gymnázia (Kvarta, III. D) lokalitu v Megoňkách na Milošovej pozná už dôvernejšie. V spolupráci s pracovníkmi Chránenej krajinnej oblasti Kysuce v utorok, 30. septembra, začali čistiť kamenný lom ...

Maturita 2015 - termíny

  • 15. október 2014 – najneskorší termín, dokedy môže žiak písomne oznámiť triednemu učiteľovi zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.
     
  • 31. január 2015 – najneskorší termín, dokedy môže riaditeľ školy v osobitných prípadoch povoliť iný termín, zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb, najmä ak ide o žiaka, ktorý má dlhodobý pobyt v zahraničí alebo mu to nedovoľuje jeho zdravotný stav (zákon č. 245/2008 Z. z. § 75 ods. 3).

Bezhotovostný systém platenia stravy

Vážení rodičia, milí stravníci,

od 1.9.2014 zavádzame nový program pre Školskú jedáleň. Prejdeme  na bezhotovostný systém platenia stravy a možnosť odhlasovania cez internet a SMS správou. Platba za stravné bude vždy do 25. dňa v mesiaci dopredu, a to bezhotovostne – zadaním trvalého príkazu z Vášho účtu, cez Internet banking alebo poštovou poukážkou. Nebudú už stravné lístky, ale nahradia ich čipy alebo ISIC karty.

Prijímacie skúšky 2015 - štvorročné a osemročné štúdium

Termíny prijímacích skúšok pre štvorročné a osemročné štúdium:

  • 1. termín - prijímacie skúšky budú 11. mája 2015 (pondelok)
  • 2. termín - prijímacie skúšky budú 14. mája 2015 (štvrtok)

Informatické a programátorské súťaže

iBobor logo

V roku 2004 vznikla v Litve nová informatická súťaž Bebras - Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších európskych krajín.

Okrem Litvy sa v školskom roku 2009/2010 konala súťaž v Lotyšsku, Estónsku, Poľsku, Rakúsku, Nemecku, Holandsku, Taliansku, Česku, na Slovensku a na Ukrajine.

Aktuálne

Dôležité upozornenie

15. december 2014

Dôležité upozornenie

Prosím všetkých žiakov ubytovaných v internáte, aby v mesiaci december 2014 nerealizovali platby za ubytovanie. Ďalšia platba za mesiac január 2015 sa bude uhrádzať až v mesiaci január (za mesiac január a február 2015) a to vo výške 70,36 €.

celý článok ...

Platba za stravné na január 2015

12. december 2014

Platba za stravné na január 2015

Uprednostnite možnosť bezhotovostných platieb formou trvalých platobných príkazov, je to pre Vás najjednoduchšia forma úhrady.

Kto si ešte nevyzdvihol preplatky zo starého programu za predchádzajúce obdobie, môže tak urobiť v čase od 11.15 – 14.45 hod. v kancelárii Školskej jedálne. Preplatky sa neprenášajú do nového programu.

celý článok ...

Jedinečný krajský stredoškolský parlament

09. december 2014

Jedinečný krajský stredoškolský parlament

Žiaci žilinského kraja majú ako jediní na Slovensku možnosť byť členmi krajského stredoškolského parlamentu. Krajský stredoškolský parlament(KSP) bude poradným orgánom predsedu Žilinského samosprávneho kraja v oblasti politiky mládeže. Parlament bude tvorený zástupcami žiakov z jednotlivých stredných škôl z regiónov Orava, Liptov, Kysuce, Turiec a Horné Považie, bez ohľadu na zriaďovateľa, čím sa chce zdôrazniť, že v jednote je sila.

celý článok ...

Programátorská súťaž pre začínajúcich programátorov – 3. kolo

01. december 2014

Programátorská súťaž pre začínajúcich programátorov – 3. kolo

V krasokorčuľovaní sa známkuje tak, že sa vynechá najlepšia a najhoršia známka a zo zvyšku sa urobí aritmetický priemer. Zostavte program na výpočet výslednej známky z postupnosti jednotlivých známok ukončených nulou.

celý článok ...

Cell Song

30. november 2014

Cell Song

Skupina 1.Y si pripravila pesničku o bunke na melódiu Prší, prší.  Chceli sme si spestriť hodinu biológie a keď nám p. profesorka  Zeljenková povedala, že si môžeme vymyslieť pesničku hneď sme sa toho chytili a naša  fantázia fungovala na plné obrátky. Zapojili sme sa  celá skupina a vymysleli to za krátku dobu.

celý článok ...

Rozvrhy

30. november 2014

Rozvrhy

Od 1. decembra 2014 platí nový rozvrh hodín. Ak máte záujem, pozrite si alebo stiahnite si jeho aktuálnu verziu.

celý článok ...

Ocenenie výnimočných žiakov pri príležitosti dňa študentov

27. november 2014

Ocenenie výnimočných žiakov pri príležitosti dňa študentov

Každá škola má výnimočných a talentovaných žiakov. Ich úspechy častokrát neostávajú ukryté len na pôde školy, ale dozvedá sa o nich široká verejnosť. Pri príležitosti medzinárodného dňa študentov sa rozhodol aj zriaďovateľ Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci- Okrený úrad v Žiline, oceniť úspešných žiakov.

celý článok ...

Human Body Brno – cesta dlhá , ale vďačná...

27. november 2014

Human Body Brno – cesta dlhá , ale vďačná...

Väčšinou píšu svoje zážitky z výletov a exkurzií žiaci, dnes so si dovolila podeliť sa o svoje zážitky ja – učiteľka. Stredoškolská učiteľka, ktorá sa vybrala so svojimi študentmi na dlhú cestu do Brna. Ale pekne od začiatku. Učím, okrem iného, tretiakov a štvrtákov bilingválnej sekcie  - biológiu. S tretiakmi práve objavujeme zložitosť ľudského tela J (najviac zložité je asi na písomkách J). Sami ma oslovili či by sme si nezorganizovali exkurziu na Human Body do Brna. O tejto nevšednej výstave už počuli, ale pred dvomi rokmi, keď sa konala v Bratislave ju nestihli. A tak sme sa pustili do organizácie výletu. Napriek viacerým problémom a peripetiám, ktoré sú zvyčajne spojené s vybavovaním exkurzie sme sa ráno 12. novembra 2014 vybrali  do Čiech.

celý článok ...

Netradičný deň študentov na Gymnáziu J. M. Hurbana v Čadci

24. november 2014

Netradičný deň študentov na Gymnáziu J. M. Hurbana v Čadci

Deň študentov, 17. november je tu na to, aby nám pripomenul významné udalosti z našich novodobých dejín, ktorých spoločným menovateľom bola odvaha študentov a mladých ľudí, ktorí vždy vnímavo cítili nespravodlivý vývoj vo vlastnej krajine, našli odvahu vzoprieť sa zlu, vyjsť do ulíc a ukázať celému národu, že za slobodu  a spravodlivosť treba bojovať. Na 17. november nezabudli ani žiaci na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci. Tento deň bol iný ako tie bežné, bol netradičný a žiaci si naplno užili. Posúďte sami.

celý článok ...

Odkaz pre starostu

16. november 2014

Odkaz pre starostu

Od 8.9.2014 do 13.10.2014 sa konala súťaž Vychytaj problémy svojho mesta! Mohli sa do nej zapojiť žiaci všetkých stredných škôl. Naša škola sa do nej zapájala už tretí rok. Cieľom bolo upozorniť na rozličnú problematiku v konkrétnych mestách či obciach (napr. zničený obecný/mestský majetok, neporiadok na verejných priestranstvách, chýbajúce parkovanie a pod.). Tento rok bola dokonca pridaná kategória týkajúca sa najzaujímavejšej fotografie, aby sa súťažiaci dokázali pozrieť na dané problémy s nadhľadom, ba aj so štipkou humoru.

celý článok ...