Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Neprehliadnite

Kamenné gule – Kysucký div sveta

Pod týmto názvom Nadácia Orange (v rámci grantového programu Šanca pre váš región) podporila projekt podaný skupinou iniciatívnych ľudí. Autorom projektu je Mgr. Radoslav Kačur, ktorý spolu s PaedDr. Ankou Zeljenkovou a štyridsiatkou študentov nášho gymnázia (Kvarta, III. D) lokalitu v Megoňkách na Milošovej pozná už dôvernejšie. V spolupráci s pracovníkmi Chránenej krajinnej oblasti Kysuce v utorok, 30. septembra, začali čistiť kamenný lom ...

Maturita 2015 - termíny

  • 15. október 2014 – najneskorší termín, dokedy môže žiak písomne oznámiť triednemu učiteľovi zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.
     
  • 31. január 2015 – najneskorší termín, dokedy môže riaditeľ školy v osobitných prípadoch povoliť iný termín, zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb, najmä ak ide o žiaka, ktorý má dlhodobý pobyt v zahraničí alebo mu to nedovoľuje jeho zdravotný stav (zákon č. 245/2008 Z. z. § 75 ods. 3).

Deň otvorených dverí

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana vás pozýva na Deň otvorených dverí pre päťročné bilingválne štúdium, ktorý sa uskutoční 21. novembra 2014 (piatok) od 9:00 hod. v budove slovensko-anglickej bilingválnej sekcie.

Rozvrhy

Od 4. septembra 2014 platí nový rozvrh hodín. Ak máte záujem, pozrite si alebo stiahnite si jeho aktuálnu verziu.

Bezhotovostný systém platenia stravy

Vážení rodičia, milí stravníci,

od 1.9.2014 zavádzame nový program pre Školskú jedáleň. Prejdeme  na bezhotovostný systém platenia stravy a možnosť odhlasovania cez internet a SMS správou. Platba za stravné bude vždy do 25. dňa v mesiaci dopredu, a to bezhotovostne – zadaním trvalého príkazu z Vášho účtu, cez Internet banking alebo poštovou poukážkou. Nebudú už stravné lístky, ale nahradia ich čipy alebo ISIC karty.

Prijímacie skúšky 2015 - štvorročné a osemročné štúdium

Termíny prijímacích skúšok pre štvorročné a osemročné štúdium:

  • 1. termín - prijímacie skúšky budú 11. mája 2015 (pondelok)
  • 2. termín - prijímacie skúšky budú 14. mája 2015 (štvrtok)

Osobnosť Kysúc 2013 - RNDr. Anna Čerchlová

Kysucká nadácia so sídlom v Bratislave a predstavitelia kysuckých samospráv každoročne udeľuje titul OSOBNOSŤ KYSÚC. Tento rok bola medzi ocenenými aj naša pani riaditeľka RNDr. Anna Čerchlová, ktorá dostala ocenenie za celoživotné dielo. Sme nesmierne hrdí, že získala toto ocenenie, ktoré jej právom patrí, pretože to ako naša škola dnes vyzerá, je jej veľká zásluha. Škole obetovala veľkú časť svojho života a darovala jej aj svoje srdce.

Dobrovoľníci z gymnázia upratujú lesy

V týždni od 13. do 19. mája 2013 sa gymnazisti pustili do neľahkej úlohy: upratať lesy v okolí školy a odstrániť z nich odpadky. Tie tam určite nevyrástli samé od seba a ani ich tam zrejme nikto nepriviezol z Bratislavy... Ľahostajnosť, s akou samotní Kysučania špinia a ubíjajú svoje krásne lesy, je zarážajúca! Vďaka iniciatívnym študentom a učiteľom z Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci však aspoň sčasti môže príroda dýchať čistejšie.

Informatické a programátorské súťaže

iBobor logo

V roku 2004 vznikla v Litve nová informatická súťaž Bebras - Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších európskych krajín.

Okrem Litvy sa v školskom roku 2009/2010 konala súťaž v Lotyšsku, Estónsku, Poľsku, Rakúsku, Nemecku, Holandsku, Taliansku, Česku, na Slovensku a na Ukrajine.

Aktuálne

Netradičný deň študentov na Gymnáziu J. M. Hurbana v Čadci

24. november 2014

Netradičný deň študentov na Gymnáziu J. M. Hurbana v Čadci

Deň študentov, 17. november je tu na to, aby nám pripomenul významné udalosti z našich novodobých dejín, ktorých spoločným menovateľom bola odvaha študentov a mladých ľudí, ktorí vždy vnímavo cítili nespravodlivý vývoj vo vlastnej krajine, našli odvahu vzoprieť sa zlu, vyjsť do ulíc a ukázať celému národu, že za slobodu  a spravodlivosť treba bojovať. Na 17. november nezabudli ani žiaci na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci. Tento deň bol iný ako tie bežné, bol netradičný a žiaci si naplno užili. Posúďte sami.

celý článok ...

Odkaz pre starostu

16. november 2014

Odkaz pre starostu

Od 8.9.2014 do 13.10.2014 sa konala súťaž Vychytaj problémy svojho mesta! Mohli sa do nej zapojiť žiaci všetkých stredných škôl. Naša škola sa do nej zapájala už tretí rok. Cieľom bolo upozorniť na rozličnú problematiku v konkrétnych mestách či obciach (napr. zničený obecný/mestský majetok, neporiadok na verejných priestranstvách, chýbajúce parkovanie a pod.). Tento rok bola dokonca pridaná kategória týkajúca sa najzaujímavejšej fotografie, aby sa súťažiaci dokázali pozrieť na dané problémy s nadhľadom, ba aj so štipkou humoru.

celý článok ...

Programátorská súťaž pre začínajúcich programátorov - 2. kolo

16. november 2014

Programátorská súťaž pre začínajúcich programátorov - 2. kolo

Naprogramujte hru KAMEŇ, PAPIER, NOŽNICE.  Používateľ zvolí počet hier. Počítač hrá za oboch hráčov t.j. náhodne generuje, či hráč ukázal kameň, papier alebo nožnice. Nožnice vyhrávajú nad papierom, papier nad kameňom a kameň nad nožnicami. Vypíše sa výsledok každej hry a kto celkovo zvíťazil.

celý článok ...

Platba za stravné na december 2014

12. november 2014

Platba za stravné na december 2014

Kto zaplatí platbu v novembri na december a nechodí ešte na stravu, obedy mu budú prihlásené po nabehnutí platby a to môže byť už v novembri, preto si stravník musí sledovať, odkedy má prihlásené obedy.

celý článok ...

Generácia €uro

11. november 2014

Generácia €uro

Študenti sa v rámci voliteľného predmetu Ekonomika pravidelne zapájajú do medzinárodnej súťaže Generácia €uro, ktorá je určená všetkým študentom stredných škôl, ktorých baví ekonómia a ktorí by sa chceli dozvedieť viac o menovej politike. Súťaž sa súčasne koná aj v ďalších krajinách eurozóny.

celý článok ...

Rodičovské združenie

10. november 2014

Rodičovské združenie

Pozývame rodičov žiakov štvorročného, osemročného a bilingválneho štúdia našej školy na rodičovské združenie, ktoré bude 25. novembra 2014 (utorok). Združenie bude mať dve časti:

  • konzultácie s vyučujúcimi jednotlivých predmetov (od 15.00 hod)
  • triedne rodičovské združenia (od 16.00 hod).

celý článok ...

Tak si tu žijeme...

08. november 2014

Tak si tu  žijeme...

Tak ako každý nový školský rok aj tentokrát sme zavítali hneď v prvý deň vyučovania na školský internát. Dvere sme mali dokorán otvorené, izby pripravené. Už stačilo len obliecť si postelné prádlo a každodenný život stredoškolského „internatistu“ sa mohol začať.

celý článok ...

Spoznávanie Paríža a severného Francúzska

06. november 2014

Spoznávanie Paríža a severného Francúzska

Na pravé poludnie,  v piatok 24.10.2014, nás veľmi milí pani šoféri vyzdvihli pri kultúrnom dome v Čadci a dobrodružstvo sa mohlo začať. Keďže nás zdržali kolóny, museli sme najprv prekonať dlhú cestu do Paríža. Ráno o 9 hodine sme dorazili. Plní očakávaní sme sa rovno pustili naprieč krásnym uličkám...Navštívili sme Luxemburské záhrady plné jesenných kvetov a romantických fontán. Skrz na skrz sme prešli centrum mesta, videli sme justičný palác, Panteón ...

celý článok ...

Deň programovania na Gymnáziu

05. november 2014

Deň programovania na Gymnáziu

Každý z nás (alebo aspoň veľká väčšina) používa mobil či počítač, doma alebo v práci. Používame programy na prehliadanie internetu, písanie textov, prezeranie fotografií, alebo hráme hry od výmyslu sveta. Všetky tieto činnosti majú v pozadí niekoho, kto to vymyslel a naprogramoval.

celý článok ...

Vicemajstri Stupava Florbal Cupu

05. november 2014

Vicemajstri Stupava Florbal Cupu

Študenti Gymnázia J.M. Hurbana v Čadci nevynikajú iba vo vedomostných súťažiach, ale bodujú aj v tých športových. Dôkazom toho je aj výborné umiestnenie na Stupava Florbal Cup 2014, kde získali striebro.

celý článok ...