Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Neprehliadnite

Dôležitý oznam pre žiakov ubytovaných na internáte

Prosím všetkých žiakov ubytovaných v školskom internáte, aby mesiaci december 2015 nerealizovali platby za ubytovanie. Ďalšia platba za mesiac január 2016 sa bude uhrádzať až v mesiaci január (za mesiac január a február 2016) a to vo výške 70,36 €.

Deň otvorených dverí na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci aj v tomto školskom roku sprístupňuje svoje priestory a vyučovací proces pre záujemcov o 4-ročné gymnaziálne štúdium a 8-ročné gymnaziálne štúdium.

Študenti a pedagogickí zamestnanci školy v rámci DŇA OTVORENÝCH DVERÍ 9. februára  2016 prevedú žiakov základných škôl, ich rodičov a učiteľov priestormi školy, predstavia im vyučovanie v odborných, poloodborných, multimediálnych učebniach, v laboratóriách, ...

Maturita 2016 - termíny

  • 30. september 2015 – najneskorší termín, dokedy si musia maturanti zvoliť predmety, z ktorých chcú maturovať a nahlásiť úroveň náročnosti spolu so špeciálnymi potrebami.
     
  • 15. október 2015 – najneskorší termín, dokedy môže žiak písomne oznámiť triednemu učiteľovi zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.
     
  • 31. január 2016 – najneskorší termín, dokedy môže riaditeľ školy v osobitných prípadoch povoliť iný termín, zmenu predmetov, ...

Nadácia Volkswagen Slovakia podporila náš projekt

Spolu so žiakmi našej školy sme vypracovali projekt s názvom „Nemčina v kysuckých nárečiach“. Chceli sme, aby si mladí ľudia v praxi overili, aké množstvo slov v kysuckých nárečiach má nemecký pôvod. Naši žiaci mali za úlohu osloviť svojich starých rodičov, ostatných starších príbuzných a známych a povypytovať sa na „germanizmy“, ktoré sú v našich nárečiach stále „živé“.

Kamenné gule – Kysucký div sveta

Pod týmto názvom Nadácia Orange (v rámci grantového programu Šanca pre váš región) podporila projekt podaný skupinou iniciatívnych ľudí. Autorom projektu je Mgr. Radoslav Kačur, ktorý spolu s PaedDr. Ankou Zeljenkovou a štyridsiatkou študentov nášho gymnázia (Kvarta, III. D) lokalitu v Megoňkách na Milošovej pozná už dôvernejšie. V spolupráci s pracovníkmi Chránenej krajinnej oblasti Kysuce v utorok, 30. septembra, začali čistiť kamenný lom ...

Bezhotovostný systém platenia stravy

Vážení rodičia, milí stravníci,

od 1.9.2014 zavádzame nový program pre Školskú jedáleň. Prejdeme  na bezhotovostný systém platenia stravy a možnosť odhlasovania cez internet a SMS správou. Platba za stravné bude vždy do 25. dňa v mesiaci dopredu, a to bezhotovostne – zadaním trvalého príkazu z Vášho účtu, cez Internet banking alebo poštovou poukážkou. Nebudú už stravné lístky, ale nahradia ich čipy alebo ISIC karty.

Informatické a programátorské súťaže

iBobor logo

V roku 2004 vznikla v Litve nová informatická súťaž Bebras - Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších európskych krajín.

Okrem Litvy sa v školskom roku 2009/2010 konala súťaž v Lotyšsku, Estónsku, Poľsku, Rakúsku, Nemecku, Holandsku, Taliansku, Česku, na Slovensku a na Ukrajine.

Aktuálne

Dôležitý oznam pre žiakov ubytovaných na internáte

21. november 2015

Dôležitý oznam pre žiakov ubytovaných na internáte

Prosím všetkých žiakov ubytovaných v školskom internáte, aby mesiaci december 2015 nerealizovali platby za ubytovanie. Ďalšia platba za mesiac január 2016 sa bude uhrádzať až v mesiaci január (za mesiac január a február 2016) a to vo výške 70,36 €.

celý článok ...

Imatrikulácie 2015

21. november 2015

Imatrikulácie 2015

Dňa 16.11.2015 sa na našej škole odohrali staroveké olympijské hry a boli svedkami aj prvej Gymolympiády. Prváci, ale aj malí primáni sa už od začiatku septembra obávali, čo si na nich starší študenti pripravia. Ráno o víťazstvo svojho národa bojovali primáni. To však nebol koniec imatrikulácií a na rad prišli prváci, ktorých mala na starosti III. C pod vedením pani profesorky Tatiany Babušíkovej.

celý článok ...

Imatrikulácie primánov

21. november 2015

Imatrikulácie primánov

Každý nový školský rok prináša nové podnety, výzvy, ale aj nové tváre žiakov prvých ročníkov a na našej škole aj malých primánov. Je veľmi peknou tradíciou prijať nových žiakov medzi seba a to skúškou odvahy, ktorá má aj názov imatrikulácie.

celý článok ...

Platba za stravné na december 2015

18. november 2015

Platba za stravné na december 2015

Preplatky, ktoré vzniknú stravníkovi z odhlásenia stravy sa prenášajú do nasledujúceho mesiaca a prihlasujú sa z nich obedy alebo raňajky v nasledujúcom mesiaci. Stravník, ktorý nechodí na stravu sa musí odhlasovať inak má z preplatkov prihlásené raňajky, alebo obedy.

celý článok ...

Rodičovské združenie

16. november 2015

Rodičovské združenie

Pozývame rodičov žiakov štvorročného, osemročného a bilingválneho štúdia našej školy na rodičovské združenie, ktoré bude 24. novembra 2015 (utorok). Združenie bude mať dve časti:

  • konzultácie s vyučujúcimi jednotlivých predmetov (od 15.00 hod)
  • triedne rodičovské združenia (od 16.00 hod).

celý článok ...

Školenie lídrov žiackych školských rád

15. november 2015

Školenie lídrov žiackych školských rád

V dňoch 16-18.10 2015, sme sa zúčastnili trojdňového školenia lídrov žiackych školských rád v Jasnej. Cieľom školenia podľa pokynov, ktoré sme dostali, bolo získať a prehĺbiť si poznatky o zakladaní, činnosti a možnostiach pôsobenia žiackych školských rád a jej miesta v aktivitách vedúcich k prevencii a podpore pozitívnych prejavov žiakov na škole, kultivovať ústny a písomný prejav,...

celý článok ...

Bratislava

14. november 2015

Bratislava

Dňa 28. októbra 2015 sa študenti tried I. C a I. D pod vedením pánov profesorov Švancára a Jurgu zúčastnili exkurzie v Bratislave. Hlavným bodom programu bola exkurzia spojená s prednáškou v Slovenskom hydrometeorologickom ústave.

celý článok ...

Rozvrhy

13. november 2015

Rozvrhy

Od 16. novembra 2015 (pondelok) platí aktualizovaný rozvrh hodín s viacerými zmenami. Ak máte záujem, pozrite si alebo stiahnite si jeho aktuálnu verziu.

celý článok ...

Xenofóbia - extrémizmus - rasizmus

21. október 2015

Xenofóbia - extrémizmus - rasizmus

V dňoch 22.-24. septembra 2015 sa žiaci III. ročníkov Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci zúčastnili prezentácií, ktorých cieľom bolo uviesť študentov dnešnej generácie na správne chápanie významov slov, z ktorých väčšina je horúcou témou v Európe (rasizmus, extrémizmus, atď.). Dvaja pracovníci Slovenského strediska pre ľudské práva prezentujúci projekt nám ozrejmili ich pracovné aktivity, pojmy a fakty, ...

celý článok ...

Článok o násilí

21. október 2015

Článok o násilí

Naša hodina v škole prebiehala veľmi pútavo. Dozvedeli sme sa veľmi zaujímavé informácie o násilí. Násilie postihuje nielen sociálne slabé rodiny, ale aj tie viac bohatšie. Najviac na to doplácajú deti, ktoré žijú v domácnosti, kde je násilník alebo násilníčka. Takéto rodiny, by sa mali vyhýbať násiliu a veľmi rýchlo vyhľadávať pomoc.

celý článok ...