Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Neprehliadnite

Kamenné gule – Kysucký div sveta

Pod týmto názvom Nadácia Orange (v rámci grantového programu Šanca pre váš región) podporila projekt podaný skupinou iniciatívnych ľudí. Autorom projektu je Mgr. Radoslav Kačur, ktorý spolu s PaedDr. Ankou Zeljenkovou a štyridsiatkou študentov nášho gymnázia (Kvarta, III. D) lokalitu v Megoňkách na Milošovej pozná už dôvernejšie. V spolupráci s pracovníkmi Chránenej krajinnej oblasti Kysuce v utorok, 30. septembra, začali čistiť kamenný lom ...

Maturita 2015 - termíny

 • 30. september 2014 – najneskorší termín, dokedy si musia maturanti zvoliť predmety, z ktorých chcú maturovať a nahlásiť úroveň náročnosti spolu so špeciálnymi potrebami.
   
 • 15. október 2014 – najneskorší termín, dokedy môže žiak písomne oznámiť triednemu učiteľovi zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.
   
 • 31. január 2015 – najneskorší termín, dokedy môže riaditeľ školy v osobitných prípadoch povoliť iný termín, zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb, najmä ak ide o žiaka, ktorý má dlhodobý pobyt v zahraničí alebo mu to nedovoľuje jeho zdravotný stav (zákon č. 245/2008 Z. z. § 75 ods. 3).

Deň otvorených dverí

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana vás pozýva na Deň otvorených dverí pre päťročné bilingválne štúdium, ktorý sa uskutoční 21. novembra 2014 (piatok) od 9:00 hod. v budove slovensko-anglickej bilingválnej sekcie.

Rozvrhy

Od 4. septembra 2014 platí nový rozvrh hodín. Ak máte záujem, pozrite si alebo stiahnite si jeho aktuálnu verziu.

Bezhotovostný systém platenia stravy

Vážení rodičia, milí stravníci,

od 1.9.2014 zavádzame nový program pre Školskú jedáleň. Prejdeme  na bezhotovostný systém platenia stravy a možnosť odhlasovania cez internet a SMS správou. Platba za stravné bude vždy do 25. dňa v mesiaci dopredu, a to bezhotovostne – zadaním trvalého príkazu z Vášho účtu, cez Internet banking alebo poštovou poukážkou. Nebudú už stravné lístky, ale nahradia ich čipy alebo ISIC karty.

Prijímacie skúšky 2015 - štvorročné a osemročné štúdium

Termíny prijímacích skúšok pre štvorročné a osemročné štúdium:

 • 1. termín - prijímacie skúšky budú 11. mája 2015 (pondelok)
 • 2. termín - prijímacie skúšky budú 14. mája 2015 (štvrtok)

Učiteľ fyziky (FYZ) v anglickom jazyku

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana príjme do pracovného pomeru:

Kategória PZ:           učiteľ FYZ v ANJ

Podkategória PZ:     učiteľ strednej školy

Osobnosť Kysúc 2013 - RNDr. Anna Čerchlová

Kysucká nadácia so sídlom v Bratislave a predstavitelia kysuckých samospráv každoročne udeľuje titul OSOBNOSŤ KYSÚC. Tento rok bola medzi ocenenými aj naša pani riaditeľka RNDr. Anna Čerchlová, ktorá dostala ocenenie za celoživotné dielo. Sme nesmierne hrdí, že získala toto ocenenie, ktoré jej právom patrí, pretože to ako naša škola dnes vyzerá, je jej veľká zásluha. Škole obetovala veľkú časť svojho života a darovala jej aj svoje srdce.

Dobrovoľníci z gymnázia upratujú lesy

V týždni od 13. do 19. mája 2013 sa gymnazisti pustili do neľahkej úlohy: upratať lesy v okolí školy a odstrániť z nich odpadky. Tie tam určite nevyrástli samé od seba a ani ich tam zrejme nikto nepriviezol z Bratislavy... Ľahostajnosť, s akou samotní Kysučania špinia a ubíjajú svoje krásne lesy, je zarážajúca! Vďaka iniciatívnym študentom a učiteľom z Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci však aspoň sčasti môže príroda dýchať čistejšie.

Informatické a programátorské súťaže

iBobor logo

V roku 2004 vznikla v Litve nová informatická súťaž Bebras - Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších európskych krajín.

Okrem Litvy sa v školskom roku 2009/2010 konala súťaž v Lotyšsku, Estónsku, Poľsku, Rakúsku, Nemecku, Holandsku, Taliansku, Česku, na Slovensku a na Ukrajine.

Aktuálne

Výzva

20. október 2014

Výzva

Opis predmetu zákazky

Poskytnutie odborných prehliadok a odborných skúšok na vyhradených technických zariadeniach plynových:

 1. skupina Bh - zariadenia na spotrebu plynu spaľovaním do 500kWskupina Bg - zariadenia na rozvod plynu s výstupným pretlakom do 0,4 MPa
  skupina Bf - znižovanie tlaku plynu so vstupným tlakom do 0,4 MPa s výkonom nad 25 m3
 2. servis, čistenie a nastavenie spaľovania plynových kotlov do 500kW
 3. Špecifikácia kotlov:

celý článok ...

Programátorská súťaž pre začínajúcich programátorov

16. október 2014

Programátorská súťaž pre začínajúcich programátorov

V rámci Medzinárodného týždňa programovania PK INF na našej škole vyhlasuje viackolovú súťaž v programovaní v Jazyku PASCAL – garantom tejto súťaže je Mgr. Bobek.. Riešenia treba posielať v súboroch  *.pas na mail informatika(zavináč)gymcadca.sk  v uvedených termínoch odovzdania. Po každom kole budú zverejnené výsledky súťažiacich, samozrejme, že na našej stránke. Súťažiaci na prvých troch miestach v konečnom hodnotení  budú odmenení vecnými cenami.

celý článok ...

Platba za stravné na november 2014

13. október 2014

Platba za stravné na november 2014

Kto zaplatí platbu v októbri na november a nechodí ešte na stravu, obedy mu budú prihlásené po nabehnutí platby a to môže byť už v októbri, preto si stravník musí sledovať, odkedy má prihlásené obedy.

celý článok ...

Kamenné gule – Kysucký div sveta

07. október 2014

Kamenné gule – Kysucký div sveta

Pod týmto názvom Nadácia Orange (v rámci grantového programu Šanca pre váš región) podporila projekt podaný skupinou iniciatívnych ľudí. Autorom projektu je Mgr. Radoslav Kačur, ktorý spolu s PaedDr. Ankou Zeljenkovou a štyridsiatkou študentov nášho gymnázia (Kvarta, III. D) lokalitu v Megoňkách na Milošovej pozná už dôvernejšie. V spolupráci s pracovníkmi Chránenej krajinnej oblasti Kysuce v utorok, 30. septembra, začali čistiť kamenný lom ...

celý článok ...

Medžugorie - miesto, kde sa nebo dotýka zeme

29. september 2014

Medžugorie - miesto, kde sa nebo dotýka zeme

Viera je veľmi dôležitá v živote každého človeka, pomáha nám prekonávať rôzne skúšky, ťažké obdobia, javy, ktoré si nevieme vysvetliť rozumom... V dnešnej dobe obzvlášť mladý človek prežíva mnoho náročných chvíľ, snaží sa nájsť tú správnu cestu a nestratiť sa v spleti iných lákavých ciest. Jedným zo spôsobov pomoci či ukázania správneho smeru je aj návšteva Medžugorie, malého mestečka v Bosne a Hercegovine.

celý článok ...

Bad Marienberg „EYU“- European Youth Gathering

26. september 2014

Bad Marienberg „EYU“- European Youth Gathering

Keď ma po prvýkrát informovala  pani profesorka Zuzka Gavlasová o projekte Európa v škole, priznám sa zo začiatku sa mi moc nechcelo pustiť do písania práce na vybrané témy. Avšak rozhodla som sa skúsiť šťastie, lebo každá skúsenosť posúva človeka ďalej  a téma „Ľahostajnosť škodlivý vírus“ bola pre mňa veľmi inšpiratívna.

celý článok ...

Maturita 2015 - termíny

22. september 2014

Maturita 2015 - termíny
 • 30. september 2014 – najneskorší termín, dokedy si musia maturanti zvoliť predmety, z ktorých chcú maturovať a nahlásiť úroveň náročnosti spolu so špeciálnymi potrebami.
   
 • 15. október 2014 – najneskorší termín, dokedy môže žiak písomne oznámiť triednemu učiteľovi zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.
   
 • 31. január 2015 – najneskorší termín, dokedy môže riaditeľ školy v osobitných prípadoch povoliť iný termín, zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb, najmä ak ide o žiaka, ktorý má dlhodobý pobyt v zahraničí alebo mu to nedovoľuje jeho zdravotný stav (zákon č. 245/2008 Z. z. § 75 ods. 3).

celý článok ...

Pravidlá používania internetu v škole

22. september 2014

Pravidlá používania internetu v škole
 1. Wi-Fi sieť umožňuje prístup k internetovým službám prostredníctvom bezdrôtového pripojenia do počítačovej siete nachádzajúcej sa v budovách školy a jej blízkom okolí.
 2. Wi-Fi sieť smú používať len zamestnanci a žiaci Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana.
 3. Prístupové informácie nesmie používateľ poskytnúť neoprávneným osobám.

celý článok ...

Deň otvorených dverí

22. september 2014

Deň otvorených dverí

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana vás pozýva na Deň otvorených dverí pre päťročné bilingválne štúdium, ktorý sa uskutoční 21. novembra 2014 (piatok) od 9:00 hod. v budove slovensko-anglickej bilingválnej sekcie.

celý článok ...

Prijímacie skúšky 2015 - päťročné štúdium

22. september 2014

Prijímacie skúšky 2015 - päťročné štúdium

Prijímacie skúšky na päťročné bilingválne štúdium sa uskutočnia v nasledovných termínoch:

 • 1. deň - 13. apríla 2015 (pondelok) - talentové psychologické testy
 • 2. deň - 14. apríla 2015 (utorok) - vedomostné testy zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky

V súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky, zašle riaditeľ príslušnej základnej školy prihlášku do 28. februára 2015.