Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Neprehliadnite

Rozvrhy

Od 18. mája 2015 platí nový rozvrh hodín. Ak máte záujem, pozrite si alebo stiahnite si jeho aktuálnu verziu.

Oznam pre žiakov ubytovaných na internáte

Dôležité oznámenie pre žiakov ubytovaných v školskom internáte:

Od nedele 17.05.2015 bude školský internát otvorený od 18:00 hodiny.

Maturita 2015 - rozvrh a komisie pre ústnu formu

Prosíme maturantov, aby si skontrolovali svoj rozvrh a číslo učebne, v ktorej absolvujú ústnu časť maturitnej skúšky. V niektorých komisiách došlo k zmenám v rozvrhu, preto si svoj rozpis starostlivo pozrite.

Komisie a rozvrh ústnej časti MS 2015

Nadácia Volkswagen Slovakia podporila náš projekt

Spolu so žiakmi našej školy sme vypracovali projekt s názvom „Nemčina v kysuckých nárečiach“. Chceli sme, aby si mladí ľudia v praxi overili, aké množstvo slov v kysuckých nárečiach má nemecký pôvod. Naši žiaci mali za úlohu osloviť svojich starých rodičov, ostatných starších príbuzných a známych a povypytovať sa na „germanizmy“, ktoré sú v našich nárečiach stále „živé“.

Kamenné gule – Kysucký div sveta

Pod týmto názvom Nadácia Orange (v rámci grantového programu Šanca pre váš región) podporila projekt podaný skupinou iniciatívnych ľudí. Autorom projektu je Mgr. Radoslav Kačur, ktorý spolu s PaedDr. Ankou Zeljenkovou a štyridsiatkou študentov nášho gymnázia (Kvarta, III. D) lokalitu v Megoňkách na Milošovej pozná už dôvernejšie. V spolupráci s pracovníkmi Chránenej krajinnej oblasti Kysuce v utorok, 30. septembra, začali čistiť kamenný lom ...

Maturita 2015 - termíny

  • 25. máj - 29. máj 2015 - predpokladané (môže sa zmeniť!) obdobie konania ústnej časti maturitnej skúšky na našej škole.

  • 3. - 8. september 2015 - opravný termín EČ a PFIČ MS pre  školský rok 2014/2015

Bezhotovostný systém platenia stravy

Vážení rodičia, milí stravníci,

od 1.9.2014 zavádzame nový program pre Školskú jedáleň. Prejdeme  na bezhotovostný systém platenia stravy a možnosť odhlasovania cez internet a SMS správou. Platba za stravné bude vždy do 25. dňa v mesiaci dopredu, a to bezhotovostne – zadaním trvalého príkazu z Vášho účtu, cez Internet banking alebo poštovou poukážkou. Nebudú už stravné lístky, ale nahradia ich čipy alebo ISIC karty.

Prijímacie skúšky 2015 - štvorročné a osemročné štúdium

Termíny prijímacích skúšok pre štvorročné a osemročné štúdium:

  • 1. termín - prijímacie skúšky budú 11. mája 2015 (pondelok)
  • 2. termín - prijímacie skúšky budú 14. mája 2015 (štvrtok)

Informatické a programátorské súťaže

iBobor logo

V roku 2004 vznikla v Litve nová informatická súťaž Bebras - Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších európskych krajín.

Okrem Litvy sa v školskom roku 2009/2010 konala súťaž v Lotyšsku, Estónsku, Poľsku, Rakúsku, Nemecku, Holandsku, Taliansku, Česku, na Slovensku a na Ukrajine.

Aktuálne

Easy Come, Easy Go alebo ako sme išli súťažiť

19. máj 2015

Easy Come, Easy Go alebo ako sme išli súťažiť

Dielo rúk a sŕdc. Taký je názov medzinárodného projektu, ktorý vďaka financovaniu z Medzinárodného Višegrádskeho fondu realizuje Regionálne kultúrne centrum v Bialsko Bialej. V spolupráci s Oravským kultúrnym strediskom v Dolnom Kubíne a Kysuckým kultúrnym centrom v Čadci organizujú poľskí umelci workshopy zamerané na výučbu techniky maľovania na sklo.

celý článok ...

Krásy Pobaltia a Helsinky

19. máj 2015

Krásy Pobaltia a Helsinky

Posledný aprílový týždeň bol pre viacerých z nás výnimočný. Začal sa už v nedeľu podvečer, keď sme pod dozorom pani profesoriek Zeljenkovej a Patykovej nastúpili do autobusu a vyrazili na náš týždeň v pobaltských krajinách. Po noci strávenej v autobuse sme vystúpili v slnkom zaliatom Vilniuse, hlavnom meste Litvy. Navštívili sme katedrálu sv. Petra a Pavla s vytesanými stropmi a klenbami. Po uličkách sme sa vydali objavovať mesto ...

celý článok ...

Rozvrhy

15. máj 2015

Rozvrhy

Od 18. mája 2015 platí nový rozvrh hodín. Ak máte záujem, pozrite si alebo stiahnite si jeho aktuálnu verziu.

celý článok ...

Výsledky prijímacích skúšok na štvorročné štúdium

15. máj 2015

Výsledky prijímacích skúšok na štvorročné štúdium

Výsledky

Oznam

Dňa 22. mája 2015 od 07.00 do 12.00 hod. v kancelárii školy (č.530, V. poschodie) sa koná zápis prijatých žiakov na 4-ročné štúdium. Zákonný zástupca žiaka je povinný priniesť vyplnený zápisný lístok žiaka, ktorý vydáva príslušná základná škola ... (viac)

celý článok ...

Zoznam prijatých a zapísaných bez prijímacích skúšok - štvorročná forma štúdia

15. máj 2015

Zoznam prijatých a zapísaných bez prijímacích skúšok - štvorročná forma štúdia

Zápis prijatých žiakov

Žiaci, ktorí boli na základe výsledkov Testovania 9 prijatí bez prijímacích skúšok, absolvujú zápis 11. mája 2015 o 13:00 hod. v hlavnej budove gymnázia.

celý článok ...

Platba za stravné na jún 2015

14. máj 2015

Platba za stravné na jún 2015

Preplatky, ktoré vzniknú stravníkovi z odhlásenia stravy sa prenášajú do nasledujúceho mesiaca a prihlasujú sa z nich obedy alebo raňajky nasledujúcom mesiaci. Stravník, ktorý nechodí na stravu sa musí odhlasovať inak má z preplatkov prihlásené raňajky, alebo obedy.

celý článok ...

Oznam pre žiakov ubytovaných na internáte

14. máj 2015

Oznam pre žiakov ubytovaných na internáte

Dôležité oznámenie pre žiakov ubytovaných v školskom internáte:

Od nedele 17.05.2015 bude školský internát otvorený od 18:00 hodiny.

celý článok ...

Maturita 2015 - rozvrh a komisie pre ústnu formu

12. máj 2015

Maturita 2015 - rozvrh a komisie pre ústnu formu

Prosíme maturantov, aby si skontrolovali svoj rozvrh a číslo učebne, v ktorej absolvujú ústnu časť maturitnej skúšky. V niektorých komisiách došlo k zmenám v rozvrhu, preto si svoj rozpis starostlivo pozrite.

Komisie a rozvrh ústnej časti MS 2015

celý článok ...

Výsledky prijímacích skúšok na osemročné štúdium

11. máj 2015

Výsledky prijímacích skúšok na osemročné štúdium

Zápis

Vážení rodičia,

28. mája 2015 v kancelárii školy (č.530, V. poschodie) od 13.00 hod. do 15.00 hod. sa koná zápis prijatých žiakov na osemročné štúdium.... (viac)

celý článok ...

Výtvarný workshop

08. máj 2015

Výtvarný workshop

Dielo rúk a sŕdc. Taký je názov medzinárodného projektu, ktorý vďaka financovaniu z Medzinárodného Višegrádskeho fondu realizuje Regionálne kultúrne centrum v Bialsko Bialej. V spolupráci s Oravským kultúrnym strediskom v Dolnom Kubíne a Kysuckým kultúrnym centrom v Čadci organizujú poľskí umelci workshopy zamerané na výučbu techniky maľovania na sklo.

celý článok ...