Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Neprehliadnite

Maturita 2016 - termíny

 • 30. september 2015 – najneskorší termín, dokedy si musia maturanti zvoliť predmety, z ktorých chcú maturovať a nahlásiť úroveň náročnosti spolu so špeciálnymi potrebami.
   
 • 15. október 2015 – najneskorší termín, dokedy môže žiak písomne oznámiť triednemu učiteľovi zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.
   
 • 31. január 2016 – najneskorší termín, dokedy môže riaditeľ školy v osobitných prípadoch povoliť iný termín, zmenu predmetov, ...

Začiatok školského roku 2015/2016

POZOR - ZMENA! Slávnostný začiatok školského roku 2015/2016 bude dňa 2. septembra 2015 (streda) pre všetky formy štúdia, t.j. bilingválne, 4- a 8-ročné štúdium o 10:00 hod. v aule hlavnej budovy školy.

Nadácia Volkswagen Slovakia podporila náš projekt

Spolu so žiakmi našej školy sme vypracovali projekt s názvom „Nemčina v kysuckých nárečiach“. Chceli sme, aby si mladí ľudia v praxi overili, aké množstvo slov v kysuckých nárečiach má nemecký pôvod. Naši žiaci mali za úlohu osloviť svojich starých rodičov, ostatných starších príbuzných a známych a povypytovať sa na „germanizmy“, ktoré sú v našich nárečiach stále „živé“.

Kamenné gule – Kysucký div sveta

Pod týmto názvom Nadácia Orange (v rámci grantového programu Šanca pre váš región) podporila projekt podaný skupinou iniciatívnych ľudí. Autorom projektu je Mgr. Radoslav Kačur, ktorý spolu s PaedDr. Ankou Zeljenkovou a štyridsiatkou študentov nášho gymnázia (Kvarta, III. D) lokalitu v Megoňkách na Milošovej pozná už dôvernejšie. V spolupráci s pracovníkmi Chránenej krajinnej oblasti Kysuce v utorok, 30. septembra, začali čistiť kamenný lom ...

Bezhotovostný systém platenia stravy

Vážení rodičia, milí stravníci,

od 1.9.2014 zavádzame nový program pre Školskú jedáleň. Prejdeme  na bezhotovostný systém platenia stravy a možnosť odhlasovania cez internet a SMS správou. Platba za stravné bude vždy do 25. dňa v mesiaci dopredu, a to bezhotovostne – zadaním trvalého príkazu z Vášho účtu, cez Internet banking alebo poštovou poukážkou. Nebudú už stravné lístky, ale nahradia ich čipy alebo ISIC karty.

Prijímacie skúšky 2015 - štvorročné a osemročné štúdium

Termíny prijímacích skúšok pre štvorročné a osemročné štúdium:

 • 1. termín - prijímacie skúšky budú 11. mája 2015 (pondelok)
 • 2. termín - prijímacie skúšky budú 14. mája 2015 (štvrtok)

Informatické a programátorské súťaže

iBobor logo

V roku 2004 vznikla v Litve nová informatická súťaž Bebras - Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších európskych krajín.

Okrem Litvy sa v školskom roku 2009/2010 konala súťaž v Lotyšsku, Estónsku, Poľsku, Rakúsku, Nemecku, Holandsku, Taliansku, Česku, na Slovensku a na Ukrajine.

Aktuálne

Rozvrhy

05. október 2015

Rozvrhy

Od 5. októbra 2015 platí aktualizovaný rozvrh hodín s viacerými zmenami. Ak máte záujem, pozrite si alebo stiahnite si jeho aktuálnu verziu.

celý článok ...

Mládežnícky parlament na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci

27. september 2015

Mládežnícky parlament na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci

Mládežnícky parlament mesta Čadca (MPMCA) združuje mladých ľudí z Čadce. Je to nezávislý poradný orgán primátora mesta, ktorý prináša množstvo nápadov, inšpirácii pre mladých ľudí. Mnohí členovia sú bývali žiaci Gymnázia Jozefa Miloslava v Čadci a svoju školu často navštevujú. Ich cieľom je poskytnúť mladým ľudom priestor, možnosť sa realizovať. Preto sme veľmi radi, že členovia MPMCA k nám zavítali 17. 09.2015, konkrétne Erik Juriš a Milan Gura ml. Na ich prezentácii sa zúčastnili žiaci tretieho ročníka a piateho ročníka bilingválnej sekcie. O svoje postrehy sa s nami podelila aj predsedníčka Rady žiakov Jazmína Kreanová:

celý článok ...

CYKLOTOUR GYMNÁZIUM ČADCA 2015

26. september 2015

CYKLOTOUR GYMNÁZIUM ČADCA 2015

V rámci Európskeho týždňa mobility zorganizovali v piatok 18. septembra 2015 učitelia telesnej a športovej výchovy Gymnázia J. M. Hurbana pod záštitou riaditeľky školy Mgr. Ingrid Mikovčákovej netradičnú cestu na bicykloch z Čadce do Krásna nad Kysucou, Novej Bystrice a späť. Trasa cyklistov bola profesionálne  zabezpečená zásluhou riaditeľa odboru poriadkovej polície Mgr. Václava Slanináka Políciou OOPZ v Čadci v koordinácii s Políciou OOPZ v Krásne nad Kysucou. Zaregistrovali sme 200 účastníkov, žiakov a pedagógov školy. Športové podujatie mladých podporil aj primátor mesta Čadca Ing. Milan Gura, primátor mesta Krásno nad Kysucou Ing. Jozef Grapa a PhDr. JUDr. Ján Podmanický, poslanec NR SR a starosta obce Stará Bystrica

celý článok ...

Platba za stravné na október 2015

16. september 2015

Platba za stravné na október 2015

Preplatky, ktoré vzniknú stravníkovi z odhlásenia stravy sa prenášajú do nasledujúceho mesiaca a prihlasujú sa z nich obedy alebo raňajky v nasledujúcom mesiaci. Stravník, ktorý nechodí na stravu sa musí odhlasovať inak má z preplatkov prihlásené raňajky, alebo obedy.

celý článok ...

Maturita 2016 - termíny

01. september 2015

Maturita 2016 - termíny
 • 30. september 2015 – najneskorší termín, dokedy si musia maturanti zvoliť predmety, z ktorých chcú maturovať a nahlásiť úroveň náročnosti spolu so špeciálnymi potrebami.
   
 • 15. október 2015 – najneskorší termín, dokedy môže žiak písomne oznámiť triednemu učiteľovi zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.
   
 • 31. január 2016 – najneskorší termín, dokedy môže riaditeľ školy v osobitných prípadoch povoliť iný termín, zmenu predmetov, ...

celý článok ...

Platba za stravné na september 2015

12. august 2015

Platba za stravné na september 2015

Milí stravníci,
v školskej jedálni je nainštalovaný elektronický systém výdaja a objednávania stravy  s využitím identifikačných čipov, autobusových kariet, ktoré nahradili stravné lístky, a tieto je potrebné identifikovať v kancelárii Školskej jedálne.

celý článok ...

Začiatok školského roku 2015/2016

10. august 2015

Začiatok školského roku 2015/2016

POZOR - ZMENA! Slávnostný začiatok školského roku 2015/2016 bude dňa 2. septembra 2015 (streda) pre všetky formy štúdia, t.j. bilingválne, 4- a 8-ročné štúdium o 10:00 hod. v aule hlavnej budovy školy.

celý článok ...

Oznam pre žiakov bývajúcich v školskom internáte

06. august 2015

Oznam pre žiakov bývajúcich v školskom internáte

Oznamujeme žiakom, že nástup na školský internát Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana, bude 2. septembra 2015 (t.j. streda) od 07:30 do 10:00 hod. Žiak sa pri nástupe na školský internát preukáže dokladom o zaplatení poplatkov za ubytovanie a stravu (výpis z účtu, ústrižok šekovej poukážky).

Ostatné informácie budú poskytnuté pri nástupe žiakov do školského internátu.

celý článok ...

Jazykovo-vzdelávací pobyt v Anglicku

12. júl 2015

Jazykovo-vzdelávací pobyt v Anglicku

V duchu tohto hesla vzdeláva aj Gymnázium J.M.Hurbana v Čadci rôznymi mimo vyučovacími aktivitami. Jednou z nich je každoročne organizovaný jazykovo- vzdelávací pobyt študentov v Anglicku pod záštitou p. zástupkyne bilingválnej sekcie Mgr. Renáty Marcovej.

celý článok ...

Preplatky za stravné

12. júl 2015

Preplatky za stravné

Milí stravníci,

oznamujeme vám, že preplatky stravného za školský rok 2014/2015 budú vrátené stravníkom na účty v bankách na konci júla 2015.

celý článok ...