Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Neprehliadnite

Rozvrhy

Od 3. februára 2015 platí nový rozvrh hodín. Ak máte záujem, pozrite si alebo stiahnite si jeho aktuálnu verziu.

Vyhodnotenie – vykonanie odborných prehliadok a skúšok technických zariadení elektrických

Jediným kritériom pre výber úspešného uchádzača bola cena. Uchádzač JTB s.r.o. Mlynská 834, 034 95 Likavka ponúkol najnižšiu cenu za celý predmet obstarávania, pri splnení podmienok určených verejným obstarávateľom, a preto bola jeho ponuka vyhodnotená ako úspešná.

Výzva - vykonanie odborných prehliadok a skúšok technických zariadení elektrických

Vykonanie odborných prehliadok a skúšok technických zariadení elektrických počas prevádzky v zmysle Vyhl.MPSVaR SR č.508/2009 §9 ods. 1 písmeno a) zákona č.124/2006 Z.z.

Kamenné gule – Kysucký div sveta

Pod týmto názvom Nadácia Orange (v rámci grantového programu Šanca pre váš región) podporila projekt podaný skupinou iniciatívnych ľudí. Autorom projektu je Mgr. Radoslav Kačur, ktorý spolu s PaedDr. Ankou Zeljenkovou a štyridsiatkou študentov nášho gymnázia (Kvarta, III. D) lokalitu v Megoňkách na Milošovej pozná už dôvernejšie. V spolupráci s pracovníkmi Chránenej krajinnej oblasti Kysuce v utorok, 30. septembra, začali čistiť kamenný lom ...

Maturita 2015 - termíny

  • 15. október 2014 – najneskorší termín, dokedy môže žiak písomne oznámiť triednemu učiteľovi zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.
     
  • 31. január 2015 – najneskorší termín, dokedy môže riaditeľ školy v osobitných prípadoch povoliť iný termín, zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb, najmä ak ide o žiaka, ktorý má dlhodobý pobyt v zahraničí alebo mu to nedovoľuje jeho zdravotný stav (zákon č. 245/2008 Z. z. § 75 ods. 3).

Bezhotovostný systém platenia stravy

Vážení rodičia, milí stravníci,

od 1.9.2014 zavádzame nový program pre Školskú jedáleň. Prejdeme  na bezhotovostný systém platenia stravy a možnosť odhlasovania cez internet a SMS správou. Platba za stravné bude vždy do 25. dňa v mesiaci dopredu, a to bezhotovostne – zadaním trvalého príkazu z Vášho účtu, cez Internet banking alebo poštovou poukážkou. Nebudú už stravné lístky, ale nahradia ich čipy alebo ISIC karty.

Prijímacie skúšky 2015 - štvorročné a osemročné štúdium

Termíny prijímacích skúšok pre štvorročné a osemročné štúdium:

  • 1. termín - prijímacie skúšky budú 11. mája 2015 (pondelok)
  • 2. termín - prijímacie skúšky budú 14. mája 2015 (štvrtok)

Informatické a programátorské súťaže

iBobor logo

V roku 2004 vznikla v Litve nová informatická súťaž Bebras - Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších európskych krajín.

Okrem Litvy sa v školskom roku 2009/2010 konala súťaž v Lotyšsku, Estónsku, Poľsku, Rakúsku, Nemecku, Holandsku, Taliansku, Česku, na Slovensku a na Ukrajine.

Aktuálne

Retro ples študentov Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci

22. február 2015

Retro ples študentov Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci

Tlmené svetlá, pastelové farby, hlasná hudba, vinyl zdobiaci sálu plnú pestrofarebných tanečníkov, hmýriacich sa po parkete pri tónoch rock and rollu 70, 80 i 90 rokov. Miestnosťou šumia rozhovory, smiech i zvuk tanečných krokov zabávajúceho sa davu.

celý článok ...

S plnými bruškami nám to ide lepšie

22. február 2015

S plnými bruškami nám to ide lepšie

Nová časť šk. roka nás privítala vrúcne v rytmoch salsy. Všetci vášnivo milujeme tanec a.... a počkať to bol film my sme totiž tancovali zumbu. A navyše s brazílskym lektorom. Taký luxus! Lenže, ako hovoríme my mladí, stále to nemá na imatrikulácie, pre niektorých  tiež známe ako bažantský. Starší žiaci sa tento rok poriadne vybláznili  v uvítacej slávnosti zelenáčov. Čakalo ich plno disciplín. Od vtipných, zahanbujúcich až po upratovaciu čatu nakoniec. Avšak nechýbala ani sladká odmena.

celý článok ...

Platba za stravné na marec 2015

17. február 2015

Platba za stravné na marec 2015

Uprednostnite možnosť bezhotovostných platieb formou trvalých platobných príkazov, je to pre Vás najjednoduchšia forma úhrady.

Kto si ešte nevyzdvihol preplatky zo starého programu za predchádzajúce obdobie, môže tak urobiť v čase od 11.30 – 14.45 hod. v kancelárii Školskej jedálne. Preplatky sa neprenášajú do nového programu.

celý článok ...

Rozvrhy

30. január 2015

Rozvrhy

Od 3. februára 2015 platí nový rozvrh hodín. Ak máte záujem, pozrite si alebo stiahnite si jeho aktuálnu verziu.

celý článok ...

Deň otvorených dverí na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci

19. január 2015

Deň otvorených dverí  na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci aj v tomto školskom roku sprístupňuje svoje priestory a vyučovací proces pre záujemcov o 4-ročné gymnaziálne štúdium a 8-ročné gymnaziálne štúdium.

Študenti a pedagogickí zamestnanci školy v rámci DŇA OTVORENÝCH DVERÍ 9. februára  2015 prevedú žiakov základných škôl, ich rodičov a učiteľov priestormi školy, predstavia im vyučovanie v odborných, poloodborných, multimediálnych učebniach, v laboratóriách, ...

celý článok ...

Dve percentá z dane

19. január 2015

Dve percentá z dane

Vážení rodičia,

oslovujem Vás v súvislosti s možnosťou, ako prispieť na Neziskovú organizáciu pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci, ktorá poskytuje podporu a organizovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, mimoškolskej činnosti a pomoc pri obstarávaní a modernizácii učebných pomôcok.

celý článok ...

Platba za stravné na február 2015

15. január 2015

Platba za stravné na február 2015

Uprednostnite možnosť bezhotovostných platieb formou trvalých platobných príkazov, je to pre Vás najjednoduchšia forma úhrady.

Kto si ešte nevyzdvihol preplatky zo starého programu za predchádzajúce obdobie, môže tak urobiť v čase od 11.30 – 14.45 hod. v kancelárii Školskej jedálne. Preplatky sa neprenášajú do nového programu.

celý článok ...

Predvianočný Krakow

08. január 2015

Predvianočný Krakow

Dňa 3. 12. 2014 sme sa my žiaci tried Kvarty a Kvinty Gymnázia J. M. Hurbana vybrali na exkurziu do Krakowa. Ochrannú ruku, ktorá všetko aj vybavila, mal nad nami pán profesor Truchlik. Cesta autobusom bola pre nás dlhá aj vyčerpávajúca. Najskôr sme navštívili Wieliczku, Múzeum soľnej bane („Kopalnia soli“), kde sme sa zdržali asi 2,5 hodiny. Odporúčame každému, je to prekrásne miesto kde sa niektorí z nás vrátili aj po roku.

celý článok ...

Programátorská súťaž - vyhodnotenie

05. január 2015

Programátorská súťaž - vyhodnotenie

Po treťom kole súťaž dospela do zdarného konca. Aj keď sme veľa začínajúcich nadšencov programovania nenašli, ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili, aj keď zrovna neboli začiatočníci alebo nemali výdrž. Veríme, že aj takáto súťaž ich trocha nasmerovala k ich budúcemu sa orientovaniu vo svojom živote.

celý článok ...