Úvodná stránka

Student's Portal

Gymcadca EduPage

 

Neprehliadnite

Slávnostný začiatok školského roku 2011/2012

Slávnostný začiatok školského roku 2011/2012 bude 5. septembra 2011 (pondelok) v aule školy (hlavná budova)

  • o 8.00 pre 4-ročné a 8-ročné štúdium
  • o 10:00 pre bilingválne štúdium.

Usmernenie k MS 2012

MŠVVŠ SR logo

V zmysle ustanovenia § 161 ods. 8 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o z mene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov žiaci, ktorí v školskom roku 2008/2009 začali vzdelávanie v prvom ročníku stredných škôl, sa počnúc prvým ročníkom začali vzdelávať podľa školských vzdelávacích programov....

Ekostopári z Banskej Bystrice v Čadci

SAZPKeď sa pred rokom naša škola- Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci, zapojila do projektu Ekostopa, nikto asi nepredpokladal akú odozvu bude tento projekt mať. Samotné aktivity projektu Ekostopa ( zisťovanie počtu stromov v areáli školy, ich zdravotný stav, údaje o obedoch s/bez mäsa atď.), boli len akousi predohrou k aktivitám, ktoré sa rozbehli v tomto školskom roku 2010/2011.

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2011/2012

MŠVVŠ SR logo

S účinnosťou od 1. septembra 2011 boli schválené Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2011/2012. Boli vypracované v súlade s ustanoveniami § 14 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Klasifikácia

Od 1. mája 2011 vstúpil do platnosti nový metodický pokyn na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl. Zároveň sa týmto pokynom zrušuje metodický pokyn č. 8/2009-R zo 14. mája 2009 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl v znení metodického pokynu č. 10/2009-R z 15. júla 2009 a v znení metodického pokynu č. 11/2009-R z 25. augusta 2009.

Kalendár udalostí

27.6.2011 Koncoročná klasifikačná porada
30.6.2011 Slávnostné ukončenie školského roku - triednicke hodiny (8:00)
30.6.2011 Záverečná vyhodnocovacia porada (10:00)
1.7. - 2.9.2011 Letné prázdniny :-)
5.9.2011 Začiatok vyučovania po letných prázdninách

Informatické a programátorské súťaže

iBobor logo

V roku 2004 vznikla v Litve nová informatická súťaž Bebras - Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších európskych krajín.

Okrem Litvy sa v školskom roku 2009/2010 konala súťaž v Lotyšsku, Estónsku, Poľsku, Rakúsku, Nemecku, Holandsku, Taliansku, Česku, na Slovensku a na Ukrajine.

Aktuálne

Slávnostný začiatok školského roku 2011/2012

06. July 2011

Slávnostný začiatok školského roku 2011/2012 bude 5. septembra 2011 (pondelok) v aule školy (hlavná budova)

  • o 8.00 pre 4-ročné a 8-ročné štúdium
  • o 10:00 pre bilingválne štúdium.

Poznávací a vzdelávací pobyt v Anglicku - Barnstaple

01. July 2011

Anglicko 2011

Tak ako každý rok, ani tento nebol výnimkou. 17. až 28. júna sme si my, skupina študentov prvého ročníka na čele s p.p. Patykovou splnili svoje sny a zúčastnili sme sa poznávacieho pobytu v Anglickom mestečku Barnstaple. Počas dlhej cesty sme navštívili výstavu MiniEurópa v Bruseli, staršie mestečko Winchester, ale i známe Stonehenge.

Continental Matador Púchov

30. June 2011

Continental Matador Logo

V piatok 24. júna sme si spolu s pani profesorkami Ing. Evou Körmendyovou, PhD. a PaedDr. Annou Zeljenkovou urobili malý výlet do púchovských gumární Continental Matador. Už okolo deviatej sme do Púchova prikvitli a gumáreň nám otvorila svoje brány.

Knižnica vzorov pedagogickej dokumentácie

24. June 2011

MŠVVŠ SR logo

Ústav prognóz a informácií školstva v poverení Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vytvoril online knižnicu vzorov pedagogickej dokumentácie. S predpokladaným termínom 30. jún 2011 v nej budú zverejnené vzory pedagogickej dokumentácie pre školský rok 2011/12.

Usmernenie k MS 2012

23. June 2011

MŠVVŠ SR logo

V zmysle ustanovenia § 161 ods. 8 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o z mene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov žiaci, ktorí v školskom roku 2008/2009 začali vzdelávanie v prvom ročníku stredných škôl, sa počnúc prvým ročníkom začali vzdelávať podľa školských vzdelávacích programov....

Ekostopári z Banskej Bystrice v Čadci

21. June 2011

SAZPKeď sa pred rokom naša škola- Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci, zapojila do projektu Ekostopa, nikto asi nepredpokladal akú odozvu bude tento projekt mať. Samotné aktivity projektu Ekostopa ( zisťovanie počtu stromov v areáli školy, ich zdravotný stav, údaje o obedoch s/bez mäsa atď.), boli len akousi predohrou k aktivitám, ktoré sa rozbehli v tomto školskom roku 2010/2011.

Púť do Medžugorja

21. June 2011

MedjugorjeV dňoch 14.6. – 19.6.2011 sme sa my, žiaci gymnázia, zúčastnili na krásnom výlete do Meðugorja.

Po únavnej ceste autobusom sme si oddýchli na Makarskej riviére v Chorvátsku, kde sme sa zastavili aj vo Vesprici, napodobenine Lurdskej jaskyne.

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2011/2012

15. June 2011

MŠVVŠ SR logo

S účinnosťou od 1. septembra 2011 boli schválené Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2011/2012. Boli vypracované v súlade s ustanoveniami § 14 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Polícia

07. June 2011

Internát - beseda s nadporučíkom Mgr. R. Poláčkom

V Školskom internáte sa dňa 06.06.2011 konala beseda v spolupráci s Okresným dopravným riaditeľstvom Policajného zboru v Čadci. Na úvod nám pani vychovávateľka Bazelidesová predstavila npor. Mgr. R. Poláčka, ktorý nám priblížil prácu polície.

Exkurzia do Osvienčimu

18. May 2011

Osvienčim - kvet

Piatok 13. mája sa uskutočnila exkurzia do Osvienčimu, do bývalého koncentračného tábora v Poľsku.  Zúčastnili sa jej triedy 3.E a 3.D.

OSVIENČIM - Obyčajné slovo. Slovo, ktoré u mnohých ľudí zanechalo tie najväčšie následky ako na tele, tak i na duši či na rozume.