Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Prijímacie skúšky 2016 - päťročné bilingválne štúdium

27január 2016

Prijímacie skúšky na päťročné bilingválne štúdium sa uskutočnia v nasledovných termínoch:
  • 1. deň - 11. apríla 2016 (pondelok) - talentové psychologické testy
  • 2. deň - 12. apríla 2016 (utorok) - vedomostné testy zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.

Do 1. ročníka bude prijatých 56 študentov.

V súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky zákonný zástupca dieťaťa doručí prihlášku riaditeľovi príslušnej základnej školy do 20. februára 2016 a následne ju  riaditeľ odošle do 28. februára 2016 na adresu:

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana
17. novembra 1296
022 01 Čadca
Slovenská republika