Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Výsledky prijímacích skúšok na bilingválne štúdium

15apríl 2016

Výsledky prijímacích skúšok v roku 2016 na slovensko-anglickú bilingválnu sekciu pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci:

Zoznam prijatých

15. apríl 2016

Zoznam prijatých

Zoznam žiakov, ktorí absolvovali prijímacie skúšky na slovensko-anglickú bilingválnu sekciu, vyhoveli kritériám na prijatie a sú medzi prvými 56 uchádzačmi.

Zoznam neprijatých

15. apríl 2016

Zoznam neprijatých

Zoznam žiakov, ktorí absolvovali prijímacie skúšky na slovensko-anglickú bilingválnu sekciu, vyhoveli kritériám na prijatie, no nie sú medzi prvými 56 uchádzačmi (neprijatí pre nedostatok miesta).

Zápis žiakov na slovensko-anglickú bilingválnu sekciu

15. apríl 2016

Zápis žiakov na slovensko-anglickú bilingválnu sekciu

Dňa 29. apríla 2016 (piatok) o 13.00 hodine v aule hlavnej budovy školy sa koná zápis prijatých žiakov do slovensko-anglickej bilingválnej sekcie školy. Na zápis je potrebné priniesť vyplnený zápisný lístok žiaka, ktorý vydáva príslušná základná škola.

Rodičia na zápise zároveň dostanú informácie ...