Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Zápis žiakov na slovensko-anglickú bilingválnu sekciu

15apríl 2016

Dňa 29. apríla 2016 (piatok) o 13.00 hodine v aule hlavnej budovy školy sa koná zápis prijatých žiakov do slovensko-anglickej bilingválnej sekcie školy. Na zápis je potrebné priniesť vyplnený zápisný lístok žiaka, ktorý vydáva príslušná základná škola.

Rodičia na zápise zároveň dostanú informácie

  • o možnosti ubytovania v školskom internáte,
  • o letnom intenzívnom kurze anglického jazyka pre záujemcov.

V tento deň si môžete prísť pozrieť písomné práce z prijímacích skúšok z matematiky a zo slovenského jazyka:  MAT - Mgr. Vlasta Slaziníková (zástupkyňa riaditeľky školy), SJL - Mgr. Eva Kubalová (vyučujúca SJL) - kancelária č. 505, V. poschodie.