Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Zoznam neprijatých

15apríl 2016

Bilingválna slovensko-anglická sekcia pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci

Zoznam neprijatých pre nedostatok miesta - vyhoveli na prijímacích skúškach