Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Obyčajne neobyčajný život

14marec 2016

Čas ako taký je veľmi záhadná vec. Niekedy beží pomaly, inokedy zasa príliš rýchlo. Jedno je však isté, nikdy sa nezastaví. A to aj napriek tomu, že by sme si to niekedy priali. „Och, postoj chvíľa“, krásna si. Avšak tak ako čas nikde nestojí, ani na našom internáte to nebolo inak. Mesiac bežal za mesiacom a niektorí z nás si ani nestihli všimnúť, to čo všetko sa okolo nás dialo. Poďme si to teda zhrnúť.

Všetci z nás žijeme na Slovensku a preto je pre nás dôležité poznať túto krajinu. V tomto duchu sa u nás 11. novembra uskutočnila vedomostná súťaž „Čo vieš o Slovensku“, ktorá nás obohatila o nové poznatky. Avšak Slovensko nie je jediná krajina, ktorú by sme mali poznať a preto sme na internáte mali aj „Medzinárodnú kuchyňu“, kedy k nám zavítali lektori z organizácie Keric a s pomocou našich študentov pripravili jedlá, ktoré sú typické pre ich domov. O životnom prostredí, ktoré je rovnako podstatné ako rôzne kultúry nám prišli porozprávať členovia Horskej záchrannej služby Malá Fatra.

Internát

Naše rády sa každoročne preriedia a najstarší z nás odídu ďalej, aby vo svojej životnej púti mohli pokračovať niekde inde. Avšak rovnako ako oni začínajú novú kapitolu života vysokou školou, niektorí ju začínajú strednou. Preto sa na internáte dňa 21. novembra uskutočnil Deň otvorených dverí, kde sme všetkým nádejným študentom ukázali ako sa na našom internáte žije.

Život ale nie je len o vážnych veciach a zodpovednosti. Niekedy je potrebné zabaviť sa, dobiť si baterky a načerpať silu na ďalší boj so školou a vetom samým. Preto sa u nás organizujú aj príjemnejšie akcie, ako napríklad návšteva kina. Tentokrát sme si išli pozrieť film Drozdajka. 25. november sa u nás tak ako každý rok, uskutočnila akcia Lampiónov šťastia, kedy sa všetci zúčastnení pobrali za tmy k škole, kde sme vypustili niekoľko desiatok lampiónov spolu s našimi tajnými želaniami. Čas Vianoc už nebol ďaleko a všetci vieme, kto prichádza tesne pred Ježiškom. Mikuláš. Starý pán spolu s anjelom a čertom zavítal aj k nám v stvárnení starších žiakov. Každý kto bol dobrý dostal aj sladkú odmenu (samozrejme boli dobrí všetci). K Vianociam patria aj vianočné prípravy, ktoré sa odohrávali aj u nás spolu s pečením vianočných medovníkov, ktoré sme spolu aj ozdobili.

Internát

Zažili sme toho už toľko a to je len marec a pol roka pred nami. Určite sme všetci zvedaví, čo nás ešte čaká a čo nám pani vychovávateľky s láskou pripravia. Všetci sa zhodneme na tom, že je tam istá neistota. Avšak presne to sa mi na živote páči, neistota. Pretože je plná neobmedzených možností. Plná nekonečna.

Jessica Nicol Kyseľová II. F