Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Obyčajne neobyčajný život

21november 2015

Hovorí sa, že stredná škola je najlepšie obdobie života. Začnete niečo nové, niečo čo vás naučí viac ako rátanie kvadratických rovníc, či to ako sa bunka rozmnožuje.

Ak ste k tomu ešte aj na internáte všetky emócie a zážitky sa znásobia dvojnásobne.

U nás na internáte pri Gymnáziu J. M. Hurbana v Čadci sa nám nový život snažia obohatiť aj naše milé pani vychovávateľky, ktoré pre nás s pomocou žiakov chystajú všelijaké akcie, ktoré majú za úlohu pobaviť nás, rozšíriť všeobecný rozhľad, či skrátiť dlhé chvíle.

Hneď na začiatku tohto školského roka sa snažili, aby sa noví členovia našej veľkej „rodiny“ začlenili do kolektívu a spoznali mesto, v ktorom budú bývať. Predstavili im Čadcu, poukazovali okolie a vyzdvihli pozitívne vlastnosti mesta. Keďže sme na bilingválnom gymnázium, jazyky nám všetkým idú. A tak sa na internáte usporiadalo aj zopár prednášok o všelijakých jazykových pobytoch či kurzoch.

Knihy by v živote mladého človeka mali tvoriť veľkú časť. Preto sa žiaci zúčastnili aj besedy s Danielom Hevierom, ktorý nám zaujímavo porozprával o svojej tvorbe.

Tak isto je však dôležité umenie, a preto sme navštívili Kultúrny dom v Čadci, kde sme .sa zúčastnili výstavy obrazov od rôznych umelcov.

Napriek tomu, že prváci sa medzi ostatných začlenili takmer okamžite, bolo treba privítať ich aj oficiálne. Dňa 8.10. sa preto uskutočnili Imatrikulácie. Starší žiaci neváhali a s radosťou sa chopili organizácie. Aj keď sa spočiatku prváci báli, všetci si to nakoniec užili a určite si odniesli veľa dobrých spomienok.

Život na internáte určite prináša aj nejaké riziká, tak ako život hocikde inde. Kvôli našej bezpečnosti tu bola dňa 15.10 zorganizovaná vedúcou vychovávateľkou beseda o Ochrane proti požiaru, ktorej sa zúčastnili temer všetci obyvatelia internátu.

Súčasťou „dospelosti“ je aj samostatnosť, do ktorej patrí schopnosť navariť si. 20.10 sa uskutočnil Deň výživy spojený so súťažou o varení, ktorá nás všetkých naučila  nejaké nové kuchárske triky.

Na záver októbra, v čase kedy stromy stoja už skoro úplne nahé, sme všetci očakávali tradičnú Halloweensku párty, ktorá sa konala dňa 27.10. Nadšení sme sa poprezliekali do dlho pripravovaných masiek a Halloween si poriadne užili.

Som zvedavá, čo nás ešte za tento školský rok čaká. Nepochybujem o tom, že to bude niečo výnimočné. Niečo čo sa dotkne naších duší, zaujme naše mysle a rozcíti srdcia. Niečo úplne nezabudnuteľné.

Jessica Nicol Kyseľová