Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Dôležitý oznam pre žiakov ubytovaných na internáte

21november 2015

Prosím všetkých žiakov ubytovaných v školskom internáte, aby mesiaci december 2015 nerealizovali platby za ubytovanie. Ďalšia platba za mesiac január 2016 sa bude uhrádzať až v mesiaci január (za mesiac január a február 2016) a to vo výške 70,36 €.