Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Mikuláš v Oščadnici

15december 2015

Dňa 7.12. sa žiaci nášho gymnázia rozhodli, že navštívia Ústav Slniečko v Oščadnici a rozveselia pacientov, ktorí tu sú trvalo umiestnení. Táto mikulášska akcia je na našej škole dlhoročnou tradíciou, a preto niekoľko týždňov pred touto udalosťou začala zbierka pre týchto ľudí, umiestnených v ústave. Študenti mohli prispieť sladkosťami alebo hračkami v podobe plyšákov či knihami. Prinesením spomínaných vecí sa zriekli dobrôt, hračiek, aby pomohli a urobili radosť tým, na ktorých naša spoločnosť mnohokrát zabúda. Štedrosť našich študentov bola veľká, a preto sa z vyzbieraných cukroviniek spravilo 50 mikulášskych balíčkov.

Návšteva Mikuláša v Oščadnici

Keď nastal ten dlhoočakávaný deň, obliekli sme sa do kostýmov Mikuláša, anjelov a mohli sme vyraziť. Po príchode nás uvítali milé pani ošetrovateľky a veľmi štedro nás pohostili. Dievčatá vyšších ročníkov si pripravili tanečný program obohatený o spev a na harmonike zahral náš šikovný žiak z bilingválnej sekcie. Po vydarenom vystúpení prišiel na rad dlhoočakávaný Mikuláš s balíčkami. Pacientov privítal krátkym príhovorom a každému z nich, v sprievode anjelov daroval balíček plný sladkostí a plyšáka. Nedá mi nespomenúť, akú radosť sme videli v očiach týchto ľudí, i keď mnohí z nich nemohli rozprávať či chodiť. Zo zvyšných sladkostí sme potešili aj pani ošetrovateľky a poďakovali za každodennú starostlivosť a námahu, ktorú vynaložia. Pri spoločnej fotografii sa nám dokonca jedno dievčatko každému osobne poďakovalo a chytilo nás za ruku. 

Návšteva Mikuláša v Oščadnici

Celý deň sa niesol v príjemnej vianočnej atmosfére. Sme veľmi radi, že sme mohli takto potešiť a spestriť život týchto ľudí, pretože ani jeden z nás si nevie predstaviť, aký pocit musia títo ľudia zažívať každý deň. Na budúci rok plánujeme znova uskutočniť zbierku a takto pomôcť tomuto ústavu v Oščadnici. Dúfame, že študenti sa znova zapoja v hojnom počte a podarí sa nám zorganizovať celú túto akciu.