Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Xenofóbia - extrémizmus - rasizmus

21október 2015

V dňoch 22.-24. septembra 2015 sa žiaci III. ročníkov Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci zúčastnili prezentácií, ktorých cieľom bolo uviesť študentov dnešnej generácie na správne chápanie významov slov, z ktorých väčšina je horúcou témou v Európe (rasizmus, extrémizmus, atď.). Dvaja pracovníci Slovenského strediska pre ľudské práva prezentujúci projekt nám ozrejmili ich pracovné aktivity, pojmy a fakty, ktoré sú určitým krokom vpred nielen pre náš uhol pohľadu na svet ako taký, ale i v rozvíjaní našej osobnosti/spoločnosti. 

Machovčáková Vlasta Mária, III. D

Stretnutie s pracovníkmi Slovenského strediska pre ľudské práva

Stretnutie s pracovníkmi Slovenského strediska pre ľudské práva

Stretnutie s pracovníkmi Slovenského strediska pre ľudské práva