Slovensko-anglická bilingválna sekcia
Budova sekcie, internátu a telocvične
Komplex okolo hlavnej budovy
Hlavná budova, telocvičňa, jedáleň
Hlavná budova školy
Budova bilingválnej sekcie
Aula hlavnej budovy (autor: Ing. Gabriel Horos)
Telocvičňa pri hlavnej budove (autor: Ing. Gabriel Horos)
Konferenčná miestnosť
Deň otvorených dverí (autor: Ing. Gabriel Horos)

Dôležité oznamy

Oznam

Krátke oznamy

Úradné hodiny dňa 19.05.2023 sú zrušené z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny, bude prerušená aj dodávka tepla a teplej úžitkovej vody.

Mgr. Ingrid Mikovčáková
riaditeľka školy

 

Konečne sú tu!

Projekty

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana získalo v rámci Národného projektu NP edIT 1 digitálne vybavenie pre učiteľov a žiakov našej školy. Hlavným zámerom projektu je zlepšiť technologické vybavenie škôl na úroveň spĺňajúcu európske...  

Stravovanie - oznam na jún 2023

Jedáleň

Platba za stravné

Bezhotovostne – zadaním trvalého príkazu z Vášho účtu na účet školskej jedálne IBAN : SK68 8180 0000 0070 0012 3846 – uskutočňuje sa formou paušálneho preddavku (trvalý príkaz na...  

ČadMUN 2023

Akcie

ČadMUN  (Čadca Model United Nations) alebo tiež modelové zasadnutie OSN sa už úspešne po 12-krát stalo výnimočnou a neodmysliteľnou udalosťou  Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci so slovensko-anglickou bilingválnou sekciou. Študenti, bývalí...  

Krajské kolo OAJ

Úspechy zo súťaží

Vo februári naša škola už tradične organizovala krajské kolo olympiády v anglickom jazyku. Výsledky sú k dispozícii cez Edupage a pozrieť si ich môžete aj tu (Google Drive).

Žiaci našej...  

Dve percentá

Krátke oznamy

Vážení rodičia,

oslovujeme Vás v súvislosti s možnosťou, ako prispieť na Neziskovú organizáciu pri Gymnáziu J. M. Hurbana v Čadci, ktorá poskytuje podporu a organizovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, mimoškolskej činnosti a pomoc pri obstarávaní a modernizácii učebných pomôcok.

Naša...  

Maturita 2023 - základné informácie

Maturita 2023

Aktualizované Rámec pre konanie maturitnej skúšky stanovuje Zákon 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov - a upresňujúca vyhláška...  

Skvelý úspech našej žiačky na Festivale …

Úspechy zo súťaží

V tejto nesmierne náročnej dobe nás veľmi potešili úspechy našej študentky Lucii Cengelovej z V. F triedy, ktorá sa zúčastnila Festivalu vedy a techniky AMAVET 2021 a za svoju prácu "Výpočetný dizajn...  

Všetky dôležité oznamy

Moodle

Elearningový systém

EduPage

Známky, dochádzka, správy pre rodičov

2% pre školu

Prispejte na rozvoj našej školy!

Rozvrh

Rozvrhy tried

Stará stránka

Ak chcete navštíviť staršiu verziu

Školská knižnica

Odkaz na knižničný systém našej školy

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.