Slovensko-anglická bilingválna sekcia
Budova sekcie, internátu a telocvične
Komplex okolo hlavnej budovy
Hlavná budova, telocvičňa, jedáleň
Hlavná budova školy Hlavná budova školy

Hlavná budova je najstaršou spomedzi budov v areáli školy. Architektonicky svojbytná budova bola slávnostne otvorená 28. októbra 1982. Po...

Čítať ďalej...
Konferenčná miestnosť
Budova bilingválnej sekcie
Aula hlavnej budovy

Dôležité oznamy

Dôležité upozornenie

Aktuálne oznamy internátu

Prosím všetkých žiakov ubytovaných v školskom internáte, aby v mesiaci december 2017 nerealizovali platby za ubytovanie. Ďalšia platba za mesiac január 2018 sa bude uhrádzať až v mesiaci január (za...

Viac

Správa o výsledkoch a podmienkach výchov…

Krátke oznamy

V predpisoch a dokumentoch školy sme zverejnili aktuálnu Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci za školský rok 2016/2017.

Viac

Dni otvorených dverí

Krátke oznamy

Slovensko-anglická bilingválna sekcia - 24. november 2017 (9:00 - 11:00) - budova slovensko-anglickej bilingválnej sekcie Štvorročné štúdium - 6. február 2018 (9:00) - hlavná budova Osemročné štúdium - 6. február 2018 (15:00)...

Viac

Termíny prijímacích skúšok

Prijímacie skúšky

V poradí prvé sa uskutočnia prijímacie skúšky na päťročné bilingválne štúdium v nasledujúcom termíne: 10. apríla 2018 od 7:30 do 12:30 - talentové psychologické testy, vedomostné testy zo slovenského jazyka a...

Viac

EduPage pre Vás

Krátke oznamy

Milí rodičia a žiaci, aj v tomto školskom roku vám ponúkame pomôcku – informačný systém Edupage™ od firmy aSc, ktorý vám pomôže rýchlo a presne získať prehľad o známkach, dochádzke, aktuálnom rozvrhu a ďalšie...

Viac
Všetky dôležité oznamy

Moodle

Elearningový systém

EduPage

Známky, dochádzka, správy pre rodičov

2% pre školu

Prispejte na rozvoj našej školy!

Rozvrh

Rozvrhy tried

Stará stránka

Ak chcete navštíviť staršiu verziu

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.