Osemročné gymnázium - áno alebo nie? Otázka, ktorá v dnešnej spoločnosti neustále rezonuje. Zaznievajú rôzne reakcie, ako pozitívne i negatívne. Prečo je tomu tak? Často negatívne odpovedajú najmä tí, ktorí o problematike majú veľmi málo skúsenosti a ich odpoveď ide s davom. Mnohí majú však pozitívne skúsenosti so štúdiom na osemročnom gymnáziu a preto je potrebné sa s nimi podeliť.

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci popri 4-ročnej forme, bilingválnej forme štúdia, ponúka aj 8-ročnú formu štúdia. O úspechoch tejto formy štúdia svedčí to, že brány školy prešli už 25 rok malí primáni a odišli veľkí oktaváni. Je to úžasné číslo, ktoré je dôkazom poctivej práce, skvelých výsledkov...

Ako vnímajú štúdium žiaci na osemročnom gymnáziu? Ich odpovede sú veľmi úprimne a myslím si, že nech by sa pýtal akýkoľvek učiteľ, spolužiak z inej školy, predavač, lekár, šofér autobusu a pod., ich odpovede by boli stále rovnaké.  Z množstva reakcii vyberáme tieto:

Osemročné - áno či nie?

„Na škole máme skvelých učiteľov, ktorí nás veľa naučia. Sú k nám milí. Ak máme problémy, môžeme sa s nimi rozprávať. Rovnako aj s pani riaditeľkou, ktorá má pre nás vždy otvorené dvere!“

„ Nemusíme robiť monitor a už ani ďalšie prijímačky.“

„ Na škole milujem výborný bufet, nikdy nie som hladný.“

„ Na obede máme vždy výber z dvoch jedál. Najradšej by som zjedla obidve, pretože tety kuchárky varia skvelo.“

„ Máme svoje skrinky a čo si do nich dáme, to aj poobede nájdeme. Čiže, ani neporiadok nezmizne bez nášho zásahu. “

„ Po vyučovaní máme veľmi veľa krúžkov. Každý si vyberie a veľa sa na nich naučí.“

„ Je super, že máme veľkú, malú telocvičňu i posilňovňu. Dáme zabrať telu, ale výsledok stojí za to“.

„ Na gyme sú najkrajšie baby.“

„ Máme veľa školských akcií ako sú imatrikulácie, vianočné trhy, študentský ples, Valentínsky predaj koláčikov, deň detí, deň študentov, noc v škole...“

„ Máme skvelý kolektív, je tu dobrá spoločnosť.“

„Vďaka elektronickej triednej knihe som o všetkom informovaná a nielen ja, ale aj moji rodičia. Má to výhodu, ak dostanem zlú známku, nemusím to dlho tajiť.“

Osemročné - áno či nie? Osemročné - áno či nie?

Postrehy žiakov sú z rôznych oblastí a mohli by sme ešte pokračovať ďalej. Dôležité je, že ich spoločným menovateľom je spokojnosť, úsmev na tvári... Žiadne obavy o tom, že stratia mladosť, práve naopak.

„Spomedzi 617 absolventov 8-ročného štúdia vyšlo za jeho 25-ročnú históriu množstvo lekárov, právnikov, vedcov, pedagógov, architektov, programátorov, ale aj umelcov. Ich úspech nám dáva nádej, že takáto forma vzdelávania má zmysel“. To sú slová riaditeľky Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci Mgr. Ingrid Mikovčákovej.

Osemročné - áno či nie?

Naši absolventi sa k nám veľmi radi vracajú a spomínajú, že časy na našej škole patrili k tým najkrajším. Obzvlášť žiaci z osemročného gymnázia, ktorí sa na našej škole premenili z malých dievčat a chlapcov na krásne ženy a sebavedomých mužov. Prežívali svoje prvé lásky i sklamania, rozhodovali sa o svojom ďalšom štúdiu...

A na záver aj z inej oblasti, ktorá potvrdzuje, že číslo 8 je dobrá voľba. V súčasnej dobe je toto číslo skutočne najšťastnejšie a bude ešte niekoľko desaťročí. V Číne za takéto čísla áut či účtov sú ochotní zaplatiť nemalý poplatok, len aby im priniesli do života hojnosť.

Veríme, že ak sa rozhodnete, aby Vaše dieťa študovalo na našej škole, bude to správna voľba a prinesie do života spokojnosť vo všetkých smeroch.

Nezabudnite preto, že prihlášky ešte môžete poslať do 10.04.2018. Budeme sa na Vás tešiť.

Mgr. Gabriela Chalupková
Predsedníčka Rady školy

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.