S hrdosťou oznamujeme, že 8 našich žiakov získalo Bronzovú cenu vojvodu z Edinburgu.  Slávnostný ceremoniál sa konal dňa 9. októbra 2018 v historických priestoroch Starej tržnice v Bratislave,  za účastí veľvyslanca Veľkej Británie Andrew Gartha.  Našim oceneným cenu odovzdával Šimon Šicko, výkonný riaditeľ spoločnosti Pixel Federation.

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu je rozvojový program pre mladých vo veku od 14 do 24 rokov, ktorý im dáva šancu rozvíjať svoje schopnosti a nadanie. Účastníci programu si stanovujú vlastné ciele v oblasti šport, talent a dobrovoľníctvo, ktoré sú výzvou pre ich osobný rozvoj. Poslednou súčasťou programu je dobrodružná expedícia, ktorá na druhej strane podnecuje účastníkov ku kooperácii a schopnosti pristúpiť ku kompromisom.

Duke of Edinburgh's Award

A čo naši hrdinovia? Čo im program dal a čo sa naučili?

Duke of Edinburgh's Award

Rebeka Čamborová: „Za najväčšiu výzvu v rámci DofE považujem práve svoju dobrovoľnícku aktivitu. Zvolila som si občianske združenie Stružielka, ktoré sa v našom meste už niekoľko rokov venuje výchove a vzdelávaniu detí s postihnutím. Počas tejto aktivity som sa naučila najmä trpezlivosti a tieto deti ma inšpirovali svojou snahou a bojovnosťou. Uvedomila som si, aké ťažké osudy majú, no napriek tomu si dokážu život užívať plnými dúškami.“

Hana Duchová: „DofE mi dalo možnosť naučiť sa pracovať v tíme, spoznať nových ľudí, naučiť sa právať zodpovednejšie a naozaj dokončiť to čo som začala.“

Alžbeta Kráľová: „DofE ma naučilo vytrvalosti, pravidelnosti a tiež nevzdávať sa, nech sa deje čokoľvek.“

Vanessa Prengelová: „Program DofE mi dal nové skúsenosti a veľa zážitkov. Najviac sa mi páčili expedície počas, ktorých sme prešli desiatky kilometrov, pozorovali nočnú oblohu a prežili silnú búrku v stanoch.“

Magdaléna Klimeková: „Vďaka programu DofE som mala možnosť rozvíjať sa v rôznych oblastiach. Naučila som sa vymedziť si čas na veci, ktoré ma bavia a ktoré som často odsúvala na vedľajšiu koľaj. Mala som možnosť zažiť veľké dobrodružstvo späté so stanovaním v prírode. Celý program je jeden veľký zážitok, ktorý prajem zažiť každému.“

Tomáš Karnet: „Program DofE mi dal zámienku a dôvod vôbec niečo robiť. Začal som pravidelne variť a tak som si vyskúšal novú vec,  ktorú som začal mať rád.“ 

Patrik Körmendy: „DofE mi dalo odvahu prekonať samého seba. V rámci rozvoja talentu a dobrovoľníctva sme vytvorili web stránku o ekologických problémoch na Kysuciach a snažili sme sa ju posúvať ďalej ľuďom v našom okolí.“

Duke of Edinburgh's Award

Na našej škole program vedú PaedDr. Anna Zeljenková, Mgr. Michala Patyková a Mgr. Lukáš Jurga. Pod ich starostlivým dohľadom účastníci dokázali prekonať všetky prekážky a dosiahnuť svoje ciele. Dúfame, že počet ocenených každým rokom porastie. Ďakujem vedeniu školy, že sme sa mohli stať Miestnym centrom a tak Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburgu ponúkať aj našim žiakom.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.