Skúste nahlas prečítať: „Išiel pštros s pštrosicou a pštrosíčatami Pštrosou ulicou.“, „Naolejuje Júlia Júliu, alebo nenaolejuje Júlia Júliu?“, „Popukané pukance popukali na plne popukanej panvici plnej popukaných pukancov.“ Prestal Vás jazyk poslúchať? Nebojte sa, nie ste sami. Aj týmito jazykolamami a inými aktivitami „potrápil“ našich učiteľov dnes tím školiteľov projektu Komunikácia – cesta k porozumeniu a úspechu na prvom spoločnom stretnutí.

Naša škola bola vybraná spomedzi 28 škôl z celého Slovenska medzi 9 škôl, na ktorých sa bude počas celého školského roka 2018/2019 overovať pilotný projekt Komunikácia – cesta k porozumeniu a úspechu, ktorý vznikol v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom a autorom myšlienky vzniku tohto projektu Mgr. Karolom Farkašovským, PhD., poslancom NR SR.

Pilotný projekt je zameraný na zavedenie komunikačnej výchovy do škôl a vzdelávacieho systému, na výučbu spisovného jazykového prejavu, výber a spracovanie informácií, tvorivé metódy úspešnej prezentácie, skupinovú komunikáciu a argumentáciu, ako aj na komunikačnú kultúru v digitálnom priestore, orientovanie sa v mediálnom svete a identifikáciu dezinformácií a hoaxov prostredníctvom modelových situácií. Realizácia výučby v rámci pilotného projektu bude prebiehať formou praktických tréningov pre učiteľov na zdokonalenie sa v troch základných zručnostiach - komunikačných, prezentačných a mediálnych.

Komunikácia – cesta  k porozumeniu a úspechu

Dnešné prvé stretnutie z troch bolo zamerané na rozvoj komunikačných zručností našich učiteľov zapojených do projektu, ako i na správnu techniku prezentovania informácií. Mali tak možnosť pocvičiť si svoj jazyk na rôznych rétorických cvičeniach a jazykolamoch, či na krátku chvíľku sa stať moderátormi hlavných správ. Svoje skúsenosti a praktické rady im odovzdal tím odborníkov – profesionálov z mediálnej praxe a pedagógov vysokých škôl. Bolo pre nás viac ako príjemným pracovným stretnutím bližšie spoznať a nechať sa inšpirovať v práci osobnosťami ako sú pani Doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD. vysokoškolská pedagogička, prof. Božidara Turzonovová, PhD., brilantná herečka a vysokoškolská pedagogička, PhDr. Richard Keklak, PhD., prodekan Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy či Jozef Bohunický, PhD., dlhoročný redaktor a moderátor Slovenského rozhlasu a televízie, ale i vysokoškolský pedagóg.

Komunikácia – cesta  k porozumeniu a úspechu

Ani naši študenti nezaháľali v tento deň. Mali možnosť dozvedieť sa prostredníctvom besedy s pánom Farkašovským niečo viac o projekte,no najmä o dôležitosti komunikácie v bežným životných situáciách ako je pracovný pohovor.  Získali predstavu, v čom spočíva hlavná náplň projektu a čo sa bude v najbližších mesiacoch diať na našej škole.

Komunikácia – cesta  k porozumeniu a úspechu

Komunikácia – cesta  k porozumeniu a úspechu

Už teraz sa tešíme sa ďalšie stretnutie!

Mgr. Ivana Zemiaková

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.