Dňa 14.12.2018 Kancelária Európskeho parlamentu vyhlásila výsledky súťaže Euroscola 2019. Slávnostného podujatia pre študentov a pedagógov stredných škôl v Bratislave sa zúčastnili aj poslanci Európskeho parlamentu: Monika Beňová (S&D) a  Ivan Štefanec (EPP).

Do súťaže sa tento rok zapojilo 25 stredných škôl z celého Slovenska. Sedem víťazných škôl sa zúčastní pracovného dňa Euroscola v Európskom parlamente v Štrasburgu na budúci rok. Naši študenti a 2 pedagógovia zasadnú do lavíc Európskeho parlamentu dňa 29.03.2019.

Vybraní študenti dostanú jedinečnú príležitosť overiť si jazykové komunikačné zručnosti, argumentovať či prezentovať vlastný názor. Budú mať možnosť zažiť rokovanie na medzinárodnej úrovni, predstaviť svoju krajinu alebo región a nadviazať nové priateľstvá.

Srdečne blahoželáme!

Mgr. Zuzana Gavlasová

Euroscola

Euroscola Diplom

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.