Počas prvého októbrového víkendu sa trojica študentov z nášho gymnázia: Ján Čupka, Lea Franková a Melánia Pončková v sprievode pani výchovnej poradkyne Mgr. Beáty Chmurovej zúčastnila na vzdelávaní „Projekt je zmena“ v Terchovej.

Vzdelávanie je súčasťou programu „Škola bez nenávisti“, ktorý s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pripravuje a realizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Zámerom programu je predísť šikanovaniu, kyberšikanovaniu, nenávistným prejavom a zlepšiť vzťahy žiakov na základných alebo stredných školách. V programe je zapojených 7 škôl zo Žilinského kraja a naše gymnázium je jednou z nich.

Škola bez nenávisti

Projekt je zmena“ pripravilo náš štvorčlenný realizačný tím na tvorbu vlastného projektu v rámci svojej školy. Prostredníctvom aktivít a programu, ktorý bol pre nás pripravený, sme sa naučili pomenovať problémy v miestnej komunite, navrhnúť ich riešenia, vytvoriť projektový cyklus, či zostaviť vlastný projektový zámer a formu realizácie.

Napriek sychravému počasiu sme strávili dva inšpiratívne dni v prítomnosti ľudí z rôznych škôl v rôznom veku a upevnili vzťahy v tíme. Formou neformálneho, zážitkového vzdelávania sme sa naučili mnoho o teoretickej i praktickej časti projektovania a vytvorili sme projekt a aktivitu s ním spojenú, o ktorej sa čoskoro dozviete viac.

skola bez nenavisti 2

Náš realizačný tím sa rozrastá a sme odhodlaní skutočne prispieť k zlepšeniu atmosféry a vzťahov v rámci celého gymnázia. Nie je to len o nás - súčasťou tohto programu sme my všetci.

Lea Franková, Sexta A

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.