Čo vlastne znamená to ECDL? ECDL - European Computer Driving Licence, teda Európsky vodičský preukaz na počítače, je medzinárodne uznávaný doklad (a príslušná štandardizovaná metóda) na overenie počítačovej gramotnosti. Úspešní absolventi ECDL získajú doklad o dosiahnutí medzinárodne uznávanej kvalifikácie pre prácu s počítačom. Tento certifikát sa v EÚ, ale aj vo svete používa ako štandard základnej počítačovej vzdelanosti. Garantom kvality je ECDL Foundation, Ltd v Dubline.

V praxi to znamená, že záujemca o certifikát po absolvovaní kurzu a úspešnom ukončení skúšok získava doživotne certifikát, ktorý o ňom vypovedá, že dosahuje požadovanú úroveň vedomostí a zručností pri práci s počítačom. Vďaka tomu, že je tento certifikát medzinárodný a normovaný predstavuje veľké zvýhodnenie na trhu práce ako na Slovensku tak aj v zahraničí.

Z vyššie spomenutého teda vyplýva, že získať tento certifikát nie je iba obyčajná formalita a stojí za tým mnoho hodín štúdia a námahy, finančnú stránku nevynímajúc. Zriadenie elektronického indexu, absolvovanie kurzov pre jednotlivé moduly a samotné preskúšanie, môže bežného žiadateľa vyjsť rádovo až na stovky eur.

V spolupráci s projektom ITakadémia, realizovaného s podporou ESF a EFR pod vedením UPJŠ v Košiciach, CVTI SR a MŠVVaŠ SR, ponúka Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana ako jediná škola na Kysuciach možnosť získať pre svojich študentov a učiteľov certifikát ECDL zo štyroch vybraných oblastí (modulov) úplne zadarmo. Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana týmto ponúka svojim študentom okrem kvalitného klasického vzdelania aj nadštandardné možnosti vzdelávania sa. Takto majú naši študenti prístup k rozšíreným možnostiam vzdelávania sa bez ohľadu na ich ekonomické či cestovné možnosti, keďže priebeh prípravy aj preskúšania prebieha kompletne v priestoroch gymnázia. A sme hrdí, že naši študenti už pravidelne po tretí rok využívajú možnosť získať tento prestížny certifikát, ktorý budú môcť efektívne zhodnotiť ako aj na slovenskom trhu práce, tak aj na stále viac preferovanom zahraničnom trhu práce.

ECDL

tri roky v rade sa mohli študenti, ktorí sa rozhodli absolvovať kurz, prihlásiť u školského koordinátora. Po výbere si štyroch spomedzi ôsmich modulov a vyplnení potrebných prihlášok, začal 25 hodinový kurz prípravy na konečné preskúšanie. Kurz je vystavaný ako samoštúdium, študenti tým pádom dostali materiály na kompletnú teoretickú prípravu. Napriek tomu prebiehali so študentmi pravidelné stretnutia – konzultácie pod vedením Mgr. Ľudovíta Bohinského  v poobedňajších hodinách  v informatických učebniam nášho gymnázia. Na týchto konzultáciách lektor so študentami preberal najobťažnejšie pasáže učiva prípadne sami študenti kládli otázky či vlastné postrehy a týmto spôsobom absolvovali kompletnú prípravu potrebnú na záverečné preskúšanie.

ECDL

Tohtoročné, v poradí už tretie, záverečné skúšky prebehli tak ako aj predtým v spolupráci so Školským výpočtovým strediskom (ŠVS) Liptovský Mikuláš, ktoré vyslalo trojčlennú skúšobnú komisiu. Školské výpočtové strediská patriace pod Centrum vedecko-technických informácií (CVTI) SR sú garantom certifikácie ECDL. Trojčlenná komisia dôsledne preskúšala našich študentov, v priebehu dvoch dní (22.-23.10.2019), počas ktorých museli študenti preukázať hĺbku svojich novonadobudnutých schopností a zručností.

ECDL

Úspešným študentom blahoželáme k dosiahnutiu tak prestížneho ocenenia a dúfame, že im prinesie množstvo príležitostí v budúcom živote. Zároveň držíme palce novej skupine študentov Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana, ktorá už ako štvrtý ročník práve začína svoju púť za dosiahnutím prestížneho certifikátu ECDL.

A ako hodnotia s odstupom času túto skúsenosť naši študenti, ktorí už majú kurz za sebou?

Prečo ste sa rozhodli absolvovať kurz ECDL?

Prišlo mi to užitočné. (Martin II.D)

Veľmi ma zaujala myšlienka využitia tohto certifikátu pri budúcom hľadaní povolania. (Jakub II.F)

Na kurz som sa prihlásil preto, lebo mi prišlo zaujímavé, že sme dostali ponuku urobiť si certifikát z niektorých oblastí informatiky. Informatika ma zaujíma a skúsiť získať certifikát už na strednej škole mi prišlo fajn. (Dávid II.G)

Chcel som si overiť moje počítačové zručnosti. (Adam II.F)

V budúcnosti chcem študovať a venovať sa informatike. Získanie ECDL je dobrý krok ako si začať plniť tento sen. (Lucia, III.F)

Chcel som dostať oficiálne potvrdenie mojich počítačových zručností. (Mykhailo, III.F)

Kurz bol pre mňa výzva a zároveň spôsob ako sa zlepšiť vo svojich zručnostiach. (Samuel, III.G)

Čo nové vás naučil tento kurz?

Veľa nových informácií ohľadom daných modulov. (Jakub II.F)

Kurz bol veľmi poučný a vďaka nemu som zistil svoje nedostatky v niektorých oblastiach. (Dávid II.G)

Pri príprave na testovanie som sa naučil veľa nových vecí. (Adam II.F)

Naučil ma študovať a pracovať online. (Mykhailo, III.F)

Napriek tomu, že viem celkom slušne pracovať s programami Word a Excel, zistil som, že nie všetky funkcie som poznal a vďaka kurzu som dostal príležitosť naučiť sa s nimi pracovať. (Marek, III.G)

Myslíte si, že vám získanie toho certifikátu poskytuje nejaké výhody v budúcnosti, aké?

Áno, môžem napísať niečo do životopisu, keď pôjdem na vysokú školu. (Martin II.D)

Áno, či už pri hľadaní budúceho povolania alebo štúdiu na vysokej škole, dokonca ja na terajšej škole, pretože poznatky o textových editoroch a tabuľkových kalkulátoroch môžem využiť aj teraz. (Jakub II.F)

Mať certifikát by určite veľa prispelo hlavne pri dostaní sa na vysokú školu. Pravdepodobne aj neskôr pri prijatí do zamestnania. (Dávid II.G)

Áno, pri hľadaní zamestnania. (Marek III.G)

Určite áno, nateraz môžem certifikát využiť pri hľadaní brigády. je mojím potvrdením, že ovládam základy práce s počítačom. (Lucia, III.F)

Ako hodnotíte priebeh kurzu. Bol pre vás zaujímavý, náročný?

Zaujímavý. (Martin II.D)

V mojom ponimaní nebol kurz veľmi náročný, ale ani nie nejako výrazne jednoduchý. Rozhodne bol zaujímavý. (Jakub II.F)

Na kurze sa mi najviac páčila forma "self learningu", kde sme sa museli takmer všetko naučiť sami, takže nám to prinieslo veľa nových informacií. Zozačiatku mi tie hromady strán nahnali strach, no zistil som, že už veľa veci viem. (Dávid II.G)

Pozitívne, kurz splnil moje očakávania. (Adam II.F)

Ešte nikdy som nemal príležitosť robiť takýto test, bola to pre mňa určite zaujímavá skúsenosť. (Marek, III.G)

Ako hodnotíte obťažnosť absolvovaných skúšok, ktoré ste museli zvládnuť na dosiahnutie certifikátu?

Úlohy neboli veľmi náročné, skôr náročnejšie bolo štúdium a príprava na skúšku. (Jakub II.F)

Potom prišla menej zábavná časť - skúška. Dostali sme 32 otázok a stihnúť všetky za 45 minút je extrémne ťažké. Dá sa to stihnúť, ale jedine vtedy, ak máte s daným programom odrobených niekoľko hodín. Kurz určite hodnotím pozitívne. Už len samotná skúsenosť s takouto skúškou je veľmi dobrá.  (Dávid II.G)

Kurz bol priemerne náročný. (Adam II.F)

Ak ste dostatočne pripravení, nemôže vás nič prekvapiť. Najhorší počas testu bol samotný stres. (Jakub, III.F)

Niektoré časti testu boli ľahké, iné dali trošku viac zabrať, ale dalo sa to zvládnuť. (Samuel, III.G)

Mgr. Ľudovít Bohinský

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.