Nový školský rok 2020/2021 priniesol nové výzvy, ktorých sme sa s chuťou zhostili. Oddýchnutí, opálení, oduševnení sme sa pustili do projektu: „Záložka do knihy spája slovenské školy.“

Do tohto projektu sa zapájame už dlhé roky a práca na ňom prináša nové priateľstvá, skúseností, vedomosti.   

Hlavným motivátorom a oduševnenou osobou pre tento projekt je RNDr. Rozália Cenigová - ústredná metodička pre školské knižnice. Tá bola nadšená záložkami žiakov, ktorým sa poďakovala prostredníctvom mailu. Naše záložky boli posunuté do celoslovenského výberu, čo nás teší.

Hlavnou témou aktuálneho ročníka je: Osobnosti a diela slovenskej dramatickej tvorby (100. výročie založenia Slovenského národného divadla a 190. výročie prvého ochotníckeho predstavenia na Slovensku).

Záložky

Uvedená téma zaujala mnohé školy a do projektu sa ich zapojilo 154. Na Gymnáziu Jozefa Miloslava v Čadci sa do projektu angažovalo 13 tried  prvého, druhého a tretieho ročníka všetkých foriem štúdia.

Počas hodín umenia a kultúry tvorili záložky. Mnohé z nich sú malým umeleckým dielom. Sú dôkazom toho, že mladí ľudia majú radi kultúru a divadlo je pre nich veľmi dôležitým umeleckým pokrmom. Napriek tomu, že Čadca je malé mesto, niektorí žiaci sú aj členmi divadelných zoskupení a snažia sa prinášať umenie, tam, kde je potrebné. Veríme, že adresátom záložky urobia veľkú radosť.

Kto je tým adresátom? Našou partnerskou školou je Gymnázium v Topoľčanoch, s ktorým máme zaujímavosť a to spoločnú ulicu, kde sídlime: Ulica 17. novembra, samozrejme čísla a miesta sú iné.

Záložka, malá, užitočná pomôcka, ktorá naše čítanie robí krajším. O to sme sa snažili aj v tomto projekte. Lebo kniha už dobre vieme, je najlepším priateľom človeka.

Preto nezabúdajme na čítanie a na význam záložky, ktorá nás síce zastaví v čítaní, ale potom opäť privedie k pôžitku z čítania.

Mgr. Gabriela Chalupková

Záložky Záložky Záložky

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.