V priebehu marca - mesiaca knihy - žiaci našej školy vypĺňali anketu s jednoduchými otázkami ohľadom ich aktívneho, poprípade neaktívneho čítania počas lockdownu. Ich odpovede následne spracovali žiačky Kvinty A.

Ankety sa zúčastnilo celkom 77 žiakov, z ktorých 47 žiakov chodí do 1.-2. ročníka a zvyšných 30 chodí do 3.-4. ročníka. Z celého počtu žiakov aktívne číta alebo počas lockdownu začalo viac čítať 71,5% žiakov a zvyšných 28,5 %  žiakov nečíta vo svojom voľnom čase vôbec.

 V 1.-2. ročníku čítalo počas lockdownu  65,95%  žiakov a nečítalo 34,05% žiakov. Z toho 83% číta rado a 17% čítanie neobľubuje. Najobľúbenejšia v týchto ročníkoch bola romantická, detektívna a dobrodružná literatúra.

 V 3.-4. ročníku počas lockdownu čítalo 66,7% žiakov, nečítalo 33,3% žiakov. Z toho 60% číta rado, 20% číta rado iba niekedy, 16,7% žiakov nerado číta a 3,3% číta iba keď musí. V týchto ročníkoch boli najobľúbenejšie detektívky, fantastická literatúra a psychologické thrillery.

V porovnaní týchto ročníkov sme usúdili, že počas lockdownu začali čítať viac žiaci 3.-4. ročníka, ale len o pár percent.  Obe skupiny majú však spoločný obľúbený žáner, a to detektívnu literatúru. Zámerom tejto ankety bolo zistiť, približne koľko žiakov číta vo voľnom čase, a naopak koľko žiakov svoj čas čítaním netrávi. Ďakujeme všetkým za účasť a ich odpovede.

Klaudia Kovalíčková, Veronika Maslíková (Kvinta A)

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.