Európsky parlament pre mladých (European Youth Parliament – EYP), je medzinárodná organizácia pôsobiaca v rámci celej Európy. EYP podporuje nezávislé myslenie a spoločensko-politickú iniciatívu mladých ľudí a uľahčuje učenie zásadných sociálnych a profesionálnych zručností. Od jeho vzniku sa mnoho desiatok tisíc mladých ľudí zúčastnilo na národných, regionálnych a medzinárodných stretnutiach. Tvorilo priateľstvá a vytváralo medzinárodné kontakty v rámci, ale aj mimo hraníc Európskej únie. Dnes je EYP jednou z najväčších európskych platforiem pre politickú diskusiu, medzi kultúrne stretnutia, politické a vzdelávacie aktivity a výmeny názorov medzi mladými ľuďmi v Európe.

Novy Sad

Je pre nás veľkou cťou, že aj naša škola Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci mala svoje zastúpenie a to prostredníctvom žiaka Štefana  Henri Števíka zo  IV.G. Svojím prejavom zaujal porotu a dostal pozvanie na medzinárodnú sessiu v Novom Sade, Srbsku. Náš žiak sa s nami podelil o zážitky, ktoré prežil v Srbsku.

IS EYP NOVI SAD

Samotná idea EYP mi prišla veľmi zaujímavá. Je to organizácia združujúca mladých ľudí z celej Európy. Na sessiách sme rozoberali témy aktuálne pre Európu, ako napr. civilné práva, rozvoj technológií či ekonomické otázky. Sessia trvala dva dni a následne delegáti dostali e-mail s certifikátom o účasti a prípadnom postupe na medzinárodnú sessiu.

Bol som vybraný ako reprezentant EYP Slovakia na medzinárodnú sessiu v Novom Sade, Srbsko, kde som sa od 4. do 13. marca 2022  zúčastnil ako jediný delegát zo Slovenska.

Spočiatku som nemohol uveriť, že ma vybrali na medzinárodnú sessiu. Bol som veľmi šťastný, že sa môžem zúčastniť tohto internacionálneho podujatia s vyše 150 účastníkmi z celej Európy.

Ešte pred sessiou sme si vyberali jednotlivé výbory - committees. Náš výbor REGI sa zaoberal regionálnym rozvojom. Naša téma znela:

„What steps can the EU take to advance inter-regional connectivity in the context of transport, internet, infrastructure and culture, across the continent, and in particular isolated and insulated regions like the Visegrad?“

Každý v našom výbore bol z inej krajiny. Predseda nášho výboru bol z Česka a delegáti boli zo Slovenska, Talianska, Rumunska, Maďarska, Belgicka, Írska, Arménska, Grécka, Francúzska, Albánska a Bieloruska.

Prvý deň programu sme mali Teambuilding, kde sme sa navzájom v rámci tímu spoznávali a hrali sme sa rozličné hry, aby sme vybudovali tím.

Nasledovali dva dni práce na našej téme. Téma bola síce obšírna, ale s našou odhodlanosťou a prácou sme ju rozobrali do detailov.  Na našich tabletoch a notebookoch sme hľadali rôzne dáta, mapy a iné zdroje, o ktoré sme sa mohli oprieť. Výsledkom bola rezolúcia s viacerými bodmi, ktorá následne bola posudzovaná na schválenie všetkými delegátmi na sessii.

EU Youth Parliament 1

Nasledoval kultúrny deň, počas ktorého sme si mohli vybrať kultúrne podujatie. Ja som si vybral túru po Petrovaradinskej pevnosti s ikonickou hodinovou vežou, z ktorej bolo cítiť ducha histórie a bol z naj aj nádherný pohľad na Novi Sad. Večer sme mali Euroconcert, na ktorom som aj ja účinkoval recitáciou Proglasu v staroslovienskom jazyku. V programe boli aj pieseň Mamma Mia od skupiny ABBA v podaní švédskej delegácie, virtuózna hra na klavíri či spev piesne od J. Biebera kombinovaný s hrou na gitare.

Posledná časť nášho programu bolo General Assembly, kde sme diskutovali o našich návrhoch. Pripravovali sme prejavy pre ostatné výbory, pýtali sme sa otázky ohľadom bodov v rezolúcií a navrhovali sme úpravy bodov.  Následne prebehlo hlasovanie, ktoré určilo, či rezolúcia prechádza alebo nie. Všetky rezolúcie prešli, niektoré s vyše trojštvrtinovou podporov, niektoré s podporou len tesnej väčšiny.

Na koniec sme všetci jednohlasne spievali „Imagine“ od Johna Lennona a nastal čas rozlúčenia.

Priateľská internacionálna atmosféra bola na každom kroku. Spoznal som veľa úžasných inteligentných a priateľských ľudí z celej Európy, ktorí mi boli inšpiráciou do budúcnosti. Rozprávali sme sa o svojich krajinách, kultúre, zvykoch, tradíciách, spievali sme spolu národné hymny svojich krajín a užívali sme si atmosféru. Keď našiel čas rozlúčenia, bolo mi smutno, že musíme odísť, ale verím, že niektorých ľudí ešte stretnem niekde v Európe.

Certifikát

Ďakujem EYP Slovensko za príležitosť zúčastniť sa na tejto session a určite budem pokračovať v EYP sessiách aj naďalej.

Štefan Henri Števík, Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.