Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana získalo v rámci Národného projektu NP edIT 1 digitálne vybavenie pre učiteľov a žiakov našej školy. Hlavným zámerom projektu je zlepšiť technologické vybavenie škôl na úroveň spĺňajúcu európske štandardy pre zabezpečenie kvalitného dištančného vzdelávania, ako i vylepšenie prezenčnej formy vzdelávania žiakov. Predstavuje kompenzačný krok reagujúci na pandémiu COVID-19, ktorý berie do úvahy ďalšie možné prerušenie vyučovania v školách. Je to však najmä krok v rámci celkového prispôsobovania sa výchovno-vzdelávacieho procesu aktuálnym potrebám vo vzdelávaní, a to hlavne podporou rozvoja digitálnych zručností žiakov a učiteľov, a postupného nástupu hybridného vzdelávania. Celý projekt je realizovaný z  finančných prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Nášmu úspešnému výberu ako oprávneného žiadateľa v NP edIT 1 predchádzala dlhá cesta: audit digitálnych technológii – prieskum vybavenosti digitálnymi technológiami na škole, realizovaný správcom IT Ing. Alexandrom Kubánim, predobjednávka digitálnych technológií našou pani riaditeľkou Mgr. Ingrid Mikovčákovou a realizácia SELFIE dotazníka, do ktorého sa zapojili pedagógovia, rodičia a žiaci našej školy.

np ed it logo final1

Podarilo sa! Vďaka ochote a trpezlivosti všetkých zúčastnených a samozrejme vďaka projektu edIT 1 sme získali 

  • 50 notebookov pre učiteľov, ktoré budú využívať pri výchovno-vzdelávacom procese, 
  • 73 tabletov určených žiakom pre potreby moderného vzdelávania na škole a zároveň ich škola taktiež môže v prípade dištančného vzdelávania zapožičať tým žiakom, ktorí nemajú prístup k dištančnej výučbe z dôvodu, že žiak nevlastní počítač či notebook,
  • 3 sety stolových počítačov s monitormi, klávesnicou a myšou na vybavenie študijnej miestnosti na škole pre našich žiakov., ktorá sa bude nachádzať na 5. poschodí na mieste bývalej učebne informatiky 506 v hlavnej budove školy. Študijná miestnosť bude našim žiakom plne k dispozícií od septembra 2023, keďže je potrebné v učebni zabezpečiť splnenie podmienok a technických parametrov stanovených v projekte, ako aj jej čiastočnú rekonštrukciu. Od septembra 2023 bude slúžiť najmä tým žiakom našej školy, ktorí nemajú bežne prístup k počítaču v domácnosti. Študijná miestnosť bude prístupná aj mimo vyučovacích hodín, resp. po vyučovaní. 

Úspech v tomto projekte čiastočne pomohol zmodernizovať naše digitálne vybavenie, no veríme, že nie je posledným krokom k zlepšovaniu technického vybavenia našej školy. 

Mgr. Ivana Zemiaková
zástupkyňa riaditeľky školy

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.