„We the delegates are here today, to share our opinions and represent our ideas on one of the most contemporary issues in the world. Let the talk about globalisation begin.“

Podobnými slovami otvárali modelové zasadnutie OSN prezentáciou členských krajín delegáti z nášho, i zahraničného gymnázia. V očiach sa im popri najmenšej nervozite zrkadlil najmä profesionálny prístup k téme okupujúcej toto zasadnutie, k téme nesúcej pod názvom slovo Globalizácia, i problematiku detskej práce v dnešnom rýchlo sa vyvíjajúcom svete.

Obdobné témy by žiadnemu človeku nemali byť ľahostajné, preto sa 20. apríla 2017 stretla nemalá hŕstka húževnatých študentov, pod vedením Mgr. Zuzany Gavlasovej, už ôsmy krát na pôde nášho gymnázia. Ako po iné roky, neboli sme jediní. Pozvanie prijali i „delegáti“ z Českého Tešína, študenti gymnázia s poľským a českým jazykom.
Pozvanie na danú konferenciu prijal i americký diplomat, Richard Fitzmaurice, ktorého príchod dodal pomyselnú bodku za nezvyčajne vážnym duchom stretnutia. Jeho názory, skúsenosti a odpovede na otázky nám poskytli poznanie v dovtedy nie moc známej oblasti diplomacie.

Ihneď po otvorení konferencie symbolickým odklepnutím, sa delegáti jednotlivých krajín pustili do riešenia problémov, formou diskusie a zdieľania vlastných názorov, korešpondujúcich s politickou situáciou nimi vybranej krajine. Konferenčná miestnosť hmýrila rôznymi vlajkami zo všetkých kútov Zeme - od Spolkovej republiky Nemecka, cez Nórske kráľovstvo, Spojené štáty americké, až po Čínsku ľudovú republiku. Chlapci a dievčatá v konzervatívnych šatách i oblekoch sa nebojácne hlásili o slovo a so zápalom pre danú tému predkladali rôzne riešenia.

Čadmun 2017

Je kríza cenou globalizácie? Ako znížiť percento detskej práce v rozvíjajúcich sa krajinách na minimum? Malo by byť vzdelanie na prvom mieste v živote každého dieťaťa? Odpovede na podobné otázky sme hľadali počas moderovanej, i nemoderovanej diskusie a vlastnými ideami prispievali k riešeniu problematiky. Po niekoľko hodinovom zasadaní sme úspešne nadobudli hlasovanie, pri ktorom rezolúcia dovŕšila platnosť.

Tohtoročný ČadMUN bol pre mňa ten prvý. S veľkými obavami a zvedavosťou som však aj ja chcela byť jeho súčasťou. Každý študent by si mal minimálne raz skúsiť aké to je hlásiť sa o slovo, postaviť sa pred prítomnými krajinami a prehlásiť, že s danou myšlienkou nesúhlasí. Podotýkam, v anglickom jazyku. Táto skutočnosť dodáva Model United Nations ešte väčší význam a poukazuje na to, aká je kooperácia medzi jednotlivými krajinami dôležitá.

V neposlednej rade sa chcem poďakovať pani profesorke Mgr. Zuzane Gavlasovej, za vytrvalý prístup k prípravám ďalšieho ročníka tejto akcie, Richardovi Fitzmaurice, ktorý si i napriek nabitému programu diplomata našiel čas pre navštívenie tejto udalosti, i každému delegátovi spolu s predsedajúcim „ Chairperson“, ktorí venovovali svoj čas prípravám a zisťovaniu informácií o aktuálnej situácii vo svete.

Vyjadrovať svoje názory je dôležité. Preto dúfam, že budúci rok sa stretneme v ešte početnejšom zastúpení. My obyčajní ľudia sme predsa tí, ktorí tvoria svet. Preto zatiaľ,

Thank You for the floor

Sabína Gulčíková, III. G

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.