Čítanie je jednou zo základných zručnosti, ktoré sa dieťa naučí. Bez čítania to jednoducho nepôjde. V dnešnej premodernizovanej dobe sa vyčíta práve to, že deti čítajú málo a preto majú aj slabú slovnú zásobu, problémy s vyjadrovaním alebo pravopisom.

Kysucká knižnica v Čadci sa snaží uskutočňovať mnohé akcie, ktorými chce hlavne mladého čitateľa viesť k tomu, aby čítal.

Z toho dôvodu dňa 31. 05. 2017 uskutočnilo zaujímavé podujatie s názvom Čítame si... Išlo o čitateľský maratón, do ktorého sa zapojili žiaci mnohých základných škôl mesta Čadca. Zapojili sa aj naši žiaci Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci, konkrétne triedy sekunda A a kvarta A v sprievode triednych učiteliek Mgr. Beáty Chmurovej a Mgr. Gabriely Chalupkovej.

Čítame si 2017 01

Čítame si 2017 02Čítame si 2017 04

V príjemnom prostredí čadčianskej fontány čítali žiaci z pripravenej knihy, konkrétne kniha s názvom Babka Gaunerka. Okoloidúci mali príjemný zážitok, pretože niektorí žiaci čítali veľmi zaujímavo, pútavo... Mohli sa aj zasmiať, pretože žiaci mali čítať napr. aj tak, že každú samohlásku nahradili samohláskou i. Vznikli skutočne komické situácie a čítanie bolo tak ozvláštnene.

Cieľom akcie bolo podporiť žiakov, aby čítali a to nielen v roku 2017, ktorý je vyhlásený aj za rok čitateľskej gramotnosti. Z oficiálnych údajov vieme, že tento rok bol rekordný svojou účasťou na mnohých miestach a zapojilo sa do neho až 46 040 žiakov.

Čítame si 2017 03

Veríme, že podobné aktivity prispejú k tomu, aby žiaci viac čítali a rozvíjali sa všestranne.

Mgr. Gabriela Chalupková

Čítame si 2017 05

Čítame si 2017 06

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.