Kysucké kultúrne stredisko organizuje súťaž mladých moderátorov pod názvom Kysucký mikrofón. Naši študenti patria každý rok medzi výrazných kandidátov na víťazstvo. V tomto školskom roku sa súťaže zúčastnil  Roman Malich, Martin Zaťovič, Danka Padyšáková a ich hostia – Peter Prívara a Adam Jati.

Mladí moderátori 1

Roman Malich svojím prejavom a vystupovaním zaujal porotu a získal 1. miesto v okresnom kole v Čadci 20. októbra 2017. V krajskom kole Sárovej Bystrice v Žiline mu udelili čestné uznanie. Ďakujeme všetkým súťažiacim za naozaj dôslednú prípravu na súťaž a perfektnú reprezentáciu školy.

Mladí moderátori 2

Súťaž pozostáva zo štyroch disciplín: interpretácia spravodajského textu, interpretácia reklamného textu, vedenie rozhovoru so zaujímavým človekom a moderovanie vlastnej relácie. Pevne veríme, že v ďalšom školskom roku pribudnú ďalší záujemcovia, mladí a úspešní moderátori.

Mgr. Eva Kubalová