Štvrtok 18. január 2018 sa niesol v znamení osláv pri príležitosti dvoch výročí - 25. výročí otvorenia osemročnej formy štúdia a 15.výročia otvorenia slovensko-anglickej bilingválnej sekcie našej školy. Žiaci 1., 2. a 3. ročníka bilingválnej sekcie mali možnosť stráviť tento deň netradičným spôsobom. Keďže táto sekcia gymnázia vznikla na základe Projektu Gymnázium bilingválne Vyšehradskej štvorky v Čadci, všetky aktivity sa niesli práve v duchu tejto organizácie. Čo je to Vyšehradská štvorka? Vyšehradská skupina alebo Vyšehradská štvorka je spoločenstvo štyroch stredoeurópskych štátov: Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska. Cieľom tejto skupiny je povzbudzovať optimálnu spoluprácu so všetkými krajinami, najmä so svojimi susedmi a jej najvyšším záujmom je demokratický rozvoj všetkých častí Európy.

Pod vedením pani profesorky Mgr. Zuzany Gavlasovej a po dlhých a dôkladných prípravách sme sa my, žiaci 4. ročníka, usilovali odovzdať každému zúčastnenému čo najviac informácií a zaujímavostí práve o týchto krajinách. Prácu sme si rozdelili do 4 skupín na základe štátu, ktorý sme reprezentovali.

Aktivity prebiehali súčasne v dvoch učebniach a to v Language Labe a v triede občianskej náuky.

Edukačné dopoludnie - Vyšehradská štvorka

V Language Labe na žiakov čakalo krátke video zobrazujúce základne informácie o každom štáte. Následne museli potrápiť svoje mozgové závity a využiť nadobudnuté znalosti v rôznych kvízoch, spájačkách a doplňovačkách.

Edukačné dopoludnie - Vyšehradská štvorka

V učebni občianskej náuky si žiaci vyskúšali prácu v skupinách a absolvovali "návštevu" všetkých 4 krajín jednotlivo. Reprezentanti Česka si vlastnoručne pripravili tzv. monopoly, kde otestovali vedomosti žiakov pomocou obrázkov a zaujímavých otázok. "Maďarsko" stavilo na veľmi originálnu formu kvízu. V prípade, že si žiaci neboli istí odpoveďami, mali možnosť použiť na 30 sekúnd internet, vyžiadať si nápovedu alebo požiadať vedúcich Maďarska o pomoc. Ďalšia zastávka, Poľsko. Využitím pexesa sa žiaci oboznámili s geografiou, politikou ale aj históriou Poľska a následne využili zapamätané informácie v spájačke. Žiakov potrápila aj "návšteva" Slovenska. Tajničky, dopĺňanie písmen, hádanie miest a mnohé iné aktivity otestovali ich všeobecné znalosti o našej rodnej krajine. Počas každej zastávky získali žiaci názvy miest z rôznych kútov štátov, ktoré museli umiestniť na mapu V4. Tie menej známe dokázali pekne potrápiť, ale spoločnými silami sa každej triede podarilo poskladať kompletnú mapu.

Edukačné dopoludnie - Vyšehradská štvorka

Edukačné dopoludnie - Vyšehradská štvorka

Edukačné dopoludnie - Vyšehradská štvorka

Veríme, že ste si odniesli príjemné zážitky, spoznali svojich starších "kolegov" a nadobudli nové znalosti. Každú triedu treba pochváliť za vynaliezavosť, usilovnosť a zmysel pre humor.

Pre 4. ročník však program nekončil. Na pozvanie pani profesorky Mgr. Zuzany Gavlasovej navštívil našu školu Mgr. Marko Salíni, člen predsedníckeho tímu na MZV a EZ SR, poverený prípravou SR na ročné predsedníctvo vo V4. Poskytol nám jedinečnú besedu. Ohúril nás nielen príjemným a uvoľneným vystupovaním, ale aj svojimi širokými znalosťami. Každý z nás si v prezentácií našiel to svoje. Oboznámili sme sa s históriou, geografiou, s poslaním a budúcnosťou Vyšehradskej štvorky. Ochotne nám zodpovedal všetky naše otázky, pristupoval k nám priateľsky a na záver sme si spravili spoločnú fotku.

Edukačné dopoludnie - Vyšehradská štvorka

Veríme, že ste si tento deň užili aspoň tak ako my. :)

Paulína Paršová IV.G

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.