Školský rok 2017/2018 je v histórii našej školy rokom významných medzníkov. Oslavujeme 25. výročie založenia 8- ročného štúdia, 15.výročie založenia bilingválnej sekcie, ale i 15- sty ročník študentského plesu.

Študentský ples patrí medzi obľúbené podujatia u žiakov. Je to akcia, ktorá je jedinečná svojho druhu, pretože spomedzi okolitých škôl, len naši žiaci majú túto príležitosť. Je to očarujúci okamih, kedy sa škola oblečie do sviatočného šatu, žiaci prídu do školy v netradičnom čase, tradičné oblečenie vymenia za plesové šaty či obleky. Aula školy sa zmení na parket usmiatych žiakov i učiteľov.

Aj tento rok, konkrétne 09.02.2018 o 18.00 hodine sa začal písať ďalší príbeh študentského plesu, plesu Srdcovej kráľovnej. Patronát nad celou akciou mali žiaci osemročného štúdia, konkrétne Septima A pod vedením triednej profesorky PaedDr. Anny Zeljenkovej. Úlohu hostiteľov zvládli bravúrne a s obrovským šarmom.

Témou plesu boli 30-te roky, roky zrodu hier, kasína...Preto celý ples bol poňatý ako hra, ktorá má potešiť každého účastníka. Zodpovedala tomu aj výzdoba školy a to karty, žetóny, ruleta, červený koberec...

Študentský ples 2018

Ples otvorila úvodným tancom riaditeľka školy Mgr. Ingrid Mikovčáková, ktorej žiaci vyjadrili obdiv i poďakovanie za možnosť realizovať ples v priestoroch školy. Následne sa parket zaplnil mladými ľuďmi, ktorí mali chuť sa zabávať a užívať prítomný okamih. Spoločne vytvorili krásnu mozaiku, ktorá bola poteším pre oči i pre dušu, pretože mladosť nakazila všetkých prítomných.

Študentský ples 2018

Okrem dobrého jedla, skvelých piesní v podaní výborného DJ MIKE ( absolvent školy) sa žiaci potešili i cenám, ktoré vyhrali v tombole. Všetko sa snažila zdokumentovať talentovaná fotografka Margaréta Majáková (absolventka školy).

Študentský ples 2018

Neodmysliteľnou súčasťou programu je i voľba kráľa a kráľovnej plesu. Žiaci vybrali 6 kandidátov a publikum sa malo postaviť za svojho favorita. Mužské pohľady sa upriamili na Natáliu Krasňanovú (5G) a ženské srdcia vytvorili obrovský rad, ktorý presahoval hranice auly. Víťazom sa stal Dominik Slaninák ( Oktáva A). Ich spoločný tanec v duchu romantickej piesne, nenechal nikoho chladným.

Študentský ples 2018

S úderom 24.00 hodiny tóny hudby stíchli, svetlá strácali na intenzite, neklamný znak, že ples sa skončil. To čo sme prežili, však ostáva v našich srdciach a bude nám to dlho rezonovať v mysliach.

Preto vyjadrujem veľké poďakovanie pani riaditeľke Mgr.Ingrid Mikovčákovej, učiteľom, žiakom...Vďaka Vám sme zvládli študentský ples na výbornú a dokázali sme zabudnúť na každodenné starosti a hra vstúpila do našich životov.

Študentský ples 2018

Veríme, že podobné akcie sa budú opakovať a prispejú k prehĺbeniu vzťahov v našej veľkej gymnaziálnej rodine.

Mgr. Gabriela Chalupková
koordinátor Rady žiakov

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.