Vážení delegáti, dámy a páni,

dňa 25. apríla 2018 sme ráznym odklepnutím kladivka zahájili už deviaty ročník Čadčianskeho Modelového zasadnutia OSN, pod vedením Mgr. Zuzany Gavlasovej. Konferenčná miestnosť tradične hmýrila všetkými farbami, ktoré žiarili z vlajok pätnástich krajín v zastúpení odhodlaných delegátov. Týmito sa na deň stali študenti našej školy, študenti gymnázia s českým a poľským jazykom v Českom Tešíne, za pomoci dobrovoľníčok z centra mládeže Kericu – Guadalupe a Laëtitie Lecomte.

Ruská federácia, Saudskoarabské kráľovstvo, Izraelský štát, či Spojené štáty americké - každý kút sveta sa v túto aprílovú stredu vošiel do jedinej triedy čadčianskeho gymnázia. So spoločnou myšlienkou, vytvoriť priestor pre Freedom & Equality, sa každý z nás vžil do kože substitútov nami zvolenej krajiny, obhajujúc vlastné názory korešpondujúce s jej politickými i kultúrnymi vyhláseniami.

cadmun 2018 01

Sediac v miestnosti mladých ľudí uvedomelých v problematike dnešného sveta, sme vnímali akú vážnosť nesie téma vtedajšieho zhromaždenia. Dvíhať vlajku vysoko do vzduchu a hlásiť sa  o slovo, byť súčasťou hlasovania, moderovanej i nemoderovanej diskusie; každý úkon spojený s priebehom pokojného zasadania súvisel s dvomi hlavnými bodmi debaty. Tolerancia a sloboda prejavu. Okruhy, o ktorých v poslednej dobe počujeme príliš, nadväzujúc na momentálnu situáciu v domovine.

Minority, equality a equity boli taktiež slová, ktoré počas húževnatého rozhovoru  mnohokrát plynuli z úst každého delegáta. Inak pokojná atmosféra sa pri riešení nadväzujúcich otázok zaplnila napätím. Dostali sme však priestor na efektívne vyjadrovanie názorov, nesúhlasu, podpory i nevyhnutnej tolerancie.

To become self-aware, people must be allowed to hear a plurality of opinions and then make up their own minds. They must be allowed to say, write and publish whatever they want. Freedom of expression is the most basic, but fundamental right. Without it, human beings are reduced to automatons.“

Osobne si vážim čas každého študenta, ktorý popri množstve domácich úloh dokázal obetovať niekoľko hodín príprave na naše modelové zasadnutie. Vážim si ochotu Mgr. Zuzany Gavlasovej, ktorá neúnavne venovala množstvo energie na uskutočnenie ďalšieho úspešného ročníka ČadMUNu, odvahu „Chairpersona“, i snahu každého, kto pomohol k plynulému chodu tohto ročníka. Ďalší krát som hrdá na to, že mám možnosť zúčastňovať sa na podobných akciách, kedy mladí spájajú svoje sily. Snažíme sa byť zmenou, ktorú raz chceme vidieť i vo svete.

Thank you for the floor!

Sabína Gulčíková IV. G

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.