Pri príležitosti 50–teho výročia od historickej udalosti Pražskej jari, pripravili pracovníci Štátneho archívu v Čadci odbornú prednášku s názvom:  „August 1968 - obrodný proces v ČSSR a následná okupácia vojskami Varšavskej zmluvy“.

Odbornej prednášky sa zúčastnili aj študenti Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci a to 13. 09. 2018. Prednášajúcimi boli Mgr. Peter Jašek, PhD. a Dr. Beáta Katrebová-Blehová  z Ústavu Pamäti národa.

Vo svojich prednáškach poukázali najskôr na svetový kontext udalostí, v ktorých prebiehala Pražská jar. Cieľom bolo prepojenie a hlavne pochopenie hlavných udalostí. Následne sa venovali vývoju v ČSR po roku 1945. Poukázali na smutnú časť našej histórie a to na politické procesy. Predstavili aj hlavnú osobnosť Pražskej jari - Alexandra Dubčeka. Neboli to len strohé fakty, ale mnohé informácie, o ktorých žiaci nevedeli. Ocenili nielen odbornú, ale i ľudskú stránku. Súčasťou prednášky bola aj bohatá obrazová príloha. Vysvetlili ako vznikali najznámejšie fotografie tejto doby, napr. Muž s odhalenou hruďou. Táto fotografia obletela celý svet a poukázala na formu prejavu voči okupácii.

August 1968 - prednáška

Z mnohých faktov odzneli aj tieto. Na okupácii participovali armády 4 štátov ( NDR len politicky). Celková sila inváznych vojsk bola 500 000 vojakov, 6 300 tankov,  2 000 diel, 800 lietadiel.  Na Slovensku bolo 48 000 sovietskych, 10 000 maďarských a 1 000 bulharských vojakov. Proti okupácii ľudia bojovali. Žiaľ, boli aj ľudské obete a to 108, z toho 37 na Slovensku.

August 1968 - prednáška

Prednášajúci zdôraznili, že je ešte veľa neprebádaných oblastí. Tiež poukázali na mnohé obete, o ktorých vieme veľmi málo a nie je ani záujem o ich spoznanie. Je to však výzva pre žiakov, aby sa venovali svojej histórii a dali život zabudnutých menám.

Po prednáške nasledovala diskusia, do ktorej sa zapojili naši žiaci. V priestoroch archívu bola pre nich pripravená i výstava archívnych dokumentov k spomínaným udalostiam, ktoré sa viažu k regiónu Kysúc.

Vďaka tejto prednáške si žiaci uvedomili význam udalostí v roku 1968 a pochopili aj, akú veľkú cenu ma sloboda.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.