10. december pre väčšinu obyčajný deň, ale pre mnohých z nás bol tento deň významnou oslavou. V roku 1948 bola podpísaná Všeobecná deklarácia ľudských práv ako dokument, ktorý rozoznáva všetkých ľudí ako rovných a uznáva im práva bez ohľadu na štátnu príslušnosť, vek, pohlavie, rasu a vierovyznanie. V dokumente sú zahrnuté základné hodnoty, akými sú ľudská dôstojnosť, rovnosť, prirodzená spravodlivosť a univerzálnosť.

Čo by sme mali oslavovať? Aj keď cítime, že naše práva a slobody nie sú ohrozené, môže to byť spôsobené tým, že žijeme „privilegovaný život“. Môžeme chodiť do školy, do práce, vyjadrovať svoje názory na verejnom priestranstve, slobodne vycestovať z krajiny, požadovať zdravotnú starostlivosť i  robiť veci, ktoré nám prídu ako samozrejmosť len preto, lebo sme sa narodili ako ľudia. No zároveň je nutné si uvedomiť povinnosť rešpektovať práva všetkých ostatných ľudí.

Pri príležitosti 70. výročia Všeobecnej deklarácie ľudských práv sme na našej škole usporiadali „Týždeň ľudských práv“. Pripravili sme niekoľko sprievodných aktivít napr. workshop na tému „Extrémizmus“ s pánom P. Struhárom, besedu s Amnesty International, prezentácie študentov, tvorbu projektov, skupinové práce, tajničky, simulovaný súdny proces, krátke scénky, či  3-dňový „Maratón písania listov“ s cieľom spoločne napísať a poslať čo najviac listov s výzvami pre vlády či predstaviteľov jednotlivých krajín a upovedomiť tým na porušovanie ľudských práv konkrétnych ľudí (Geraldine Chacón, Marielle Franco, Vitalina Koval, Nonhle Mbuthuma a Atena Daemi).

Týždeň ľudských práv 2018

Oslavujme ľudskosť – spôsob myslenia a správania sa nielen počas Medzinárodného dňa ľudských práv. V tomto predvianočnom období, kedy je odkazov na láskavosť a zamyslenie naozaj veľa, nemyslime na naše rozdiely, ale na naše spoločné črty. Oslavujme každý úsmev, každú pomocnú ruku,  nedokonalosť, každého výnimočnosť a hlavne – oslavujme ľudskosť.

Mgr. Zuzana Gavlasová

Týždeň ľudských práv 2018