Príbeh Gymnázia v Čadci sa začal v školskom roku 1948/49 a niesol sa v duchu myšlienky: „Pretože nová škola je prvá svojho typu na Kysuciach, bolo by žiaduce, aby miestne obyvateľstvo i študenti venovali jej viac pozornosti. Gymnázium je školou výberovou, a preto voláme do neho žiakov usilovných a nadaných, bez rozdielu majetkových pomerov, ktorí majú chuť na štúdium.“

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci oslavuje v školskom roku 2018/2019 sedemdesiat rokov svojej existencie. Vedenie školy, učitelia i žiaci,  všetci svoje úsilie zamerali na prípravu osláv založenia nášho gymnázia. Vyzdobili sme triedy, priestory školy, pripomenuli si rôzne významné medzníky takmer na všetkých vyučovacích predmetoch. Žiaci si osobitne pripravili bohatý kultúrny program na Deň gymnázia.  Snaha patrične a s úctou si pripomenúť 70-ročnú históriu školy vyvrcholila 31. januára 2019 v priestoroch Domu kultúry v Čadci slávnostným programom pod názvom VIVAT AKADÉMIA.

Pani riaditeľka Mgr. Ingrid Mikovčáková v úvodnom prejave zdôraznila vernosť školy svojmu poslaniu „podporovať vzdelanie, rozvíjať v človeku dobro, vychovávať ho a trvale rozvíjať partnerský vzťah medzi učiteľom a žiakom“. Vyjadrila hrdosť na tradície a dobré meno školy, zaviazala sa v mene zakladateľov, šíriteľov i pokračovateľov prijímať výzvy pre budúcnosť. Srdečne privítala pozvaných hostí, absolventov školy, z ktorých mnohí dosiahli významné spoločenské postavenie, presadili sa v oblasti vedy, kultúry, umenia i športu – vysokoškolskí učitelia, lekári, právnici, architekti, umelci – ale i pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy, riaditeľov stredných škôl, rodičov.

Vivat Gymnázium\ Vivat Gymnázium

Všetci netrpezlivo očakávali tradičné umelecké menu osvedčenej scenáristky, choreografky i režisérky novoročných koncertov Mgr. Evy Kubalovej.

Sedmička je číslom plnosti a dokonalosti, je rozprávková i magická, a tak sa zúčastnení hostia ocitli v čarovnej atmosfére siedmich divov. Celý program bol dramaturgicky vystavaný pod názvom SEDEM DIVOV GYMNÁZIA. Tóny Kysuckého komorného orchestra, v ktorom nechýbali naši absolventi, uviedli s moderátorom Romanom Malichom históriu - Čas je ako láska, ako  prvý div a upriamili pozornosť prítomných aj na druhý div - Hviezdne plátno, kde sa ako žiarivé hviezdy vynímali riaditelia gymnázia. S nostalgiou a patričnou úctou na svojich kolegov spomínala pamätníčka, pani učiteľka Mária Marcibálová. Jej milé vystúpenie  v úlohe moderátorky obohatil svojím tenorom absolvent školy Martin Koza. V sprievode Kysuckého komorného orchestra predniesol skladby Mattinata a Non ti scordar di me

Výnimočný priestor na nebeskom plátne patril  riaditeľovi gymnázia Jozefovi Kekelákovi – veľkému optimistovi, ktorý pomáhal zapaľovať svetlo v labyrinte múdrosti a obyčajného bytia a vybudoval modernú budovu, ktorá sa stala pýchou mesta. Svetlo v labyrinte múdrosti citlivo uviedla absolventka gymnázia Katarína Šulganová. Zároveň mu boli venované rezké tóny skladby Tango en skai,  ktoré na gitare virtuózne zahral študent našej školy Adam Marec.

Vivat Gymnázium\ Vivat Gymnázium

Hviezdnu oblohu graficky pripravil Ľudovít Bohinský, ale dokonalú emóciu vytvorila so štetcom Michaela Capková a podmanivým spevom Bianca Macková.

Ďalší absolvent školy Zdeno Pupík maturoval v triede RNDr. Anny Čerchlovej. V nasledujúcej časti programu Sólo pre spomienku a veľké srdce povedal: „Podporovala moderné vzdelávanie, rozšírila priestory školy o ďalšie objekty a otvorila nám okná do sveta. Jej odkaz a láskyplné srdce ostane navždy s nami. Navždy spojené s gymnáziom. Obdivuhodný DIV lásky a obetavého života.“ Deti zo speváckeho zboru Radosť a spevácky zbor Kysuckého komorného orchestra jej venovali slovenskú ľudovú pieseň Anička dušička v hudobnej úprave dirigenta Tomáša Vrškového. Priestor na rozjímanie diváci pocítili pri štvorručnom klavírnom prevedení skladby Orphée et Eurydice, ktorú precítene ponúkli Vaneska Várošová a Vaneska Mikolajčíková

 Div pod názvom Škola je veľký dom uviedla absolventka gymnázia Gabika Tomajková  a bol venovaný všetkým učiteľom, triednym učiteľom, všetkým zamestnancom, ktorí sa starajú o Dom Sofie.  Nesmierne nádherní bolo poďakovaním pre rodičov v podobe vtipných zamyslení Ninky Vanákovej a Matúša Baníka. Nezabudnuteľné bolo vystúpenie našich hudobne nadaných študentov: bývalej absolventky Laury Šamajovej, Mariána Ligockého, Dominiky Súkeníkovej. Divákov potešil Peter Prívara a Mykhaylo Plish, ktorý bol odhodlaný naučiť všetkých po rusky. S Veronikovou Pištekovou a Andrejom Petrákom sme zaspomínali na vyučovanie v školskom roku 1948/1949.

Čaro mladosti rámcovala videoprezentácia Happy a videopríbeh OAH, ktorého tvorcami bol Tomáš Trlíček, Miška Capková a spolužiaci. Autentické denníkové spomienky bývalého študenta Borisa Rajeka divákov vtiahli do čias prvých rokov existencie gymnázia v roku 1954 zásluhou dramatického spracovania Mariána Ligockého. Alžbetka Kráľová urobila prieskum študentských divov gymnázia a Martin Zaťovič zaspomínal na stužkové slávnosti. Veľký úspech mala scénka Tuleň Piškótik žiakov IV. D triedy v hereckej zostave: Adam Jarábek, Laura Sobčáková, Richard Strýček.

Veľkolepý záver slávnostnej akadémie Vivat gymnázium bol na ľudovú nôtu. Vystúpil 30-členný folklórny súbor Kysučan v choreografii absolventa Rudolfa Kužmu a Jozefa Vrábla, zaspievala Alexandra Matáková a na heligónke hrala a spievala Slávka Poništová. Celý galaprogram divákov nielen nadchol, roznežnil, ale i roztlieskal, rozospieval, rozradostnil, rozveselil, ale najmä naplnil hrdosťou, spolupatričnosťou a úctou k nášmu gymnáziu – Gymnáziu J. M. Hurbana v Čadci. Záverečné želania v anglickom, nemeckom, francúzskom, ruskom a slovenskom jazyku predniesla Michaela Capková, Viktoria Isabella Wandelt, Tomáš Karnet, Mykhaylo  Plish, Alžbeta Kráľová:

Vivat Gymnázium Vivat Gymnázium

Prostredníctvom poetických obrazov sa všetci snažili citlivo odhaliť: bohatú históriu školy s výraznými osobnosťami, poďakovať učiteľom a ďalším zamestnancom, pozdraviť rodičov,  poukázať na pestrý študentský život a zároveň priniesť radosť zo stretnutia, silné emócie, sviatočný pocit oslavy.  Oslava skrývala týchto sedem divov: história, obeta, nadšenie, práca, láska, radosť a posledný deň je sviatok, preto siedmy div bola spoločná oslava gymnázia.

Ďakujeme všetkým, ktorí vytvárali divy s umením a umeleckým zážitkom, všetkým moderátorom, pozvaným účinkujúcim, Kysuckému komornému orchestru a zvlášť Petrovi Bytčánkovi, organizačnému vedúcemu KKO, absolventovi Mariánovi Hankovi za prezentáciu školy a videoprojekciu. Ďakujeme za účasť v programe minuloročným absolventom: Laure Šamajovej, Nikole Kvašňovskej, Dominikovi Slaninákovi, ako aj cimbalistovi Tomášovi Behúňovi. Za prípravu vernisáže výstavy venovanej 70. výročiu školy, za všetky reprezentatívne propagačné materiály a najmä za 20-ročnú tvorivú spoluprácu ďakujeme vydavateľstvu Magma, konkrétne Márii Ščuryovej. Ďakujeme pani riaditeľke Ingrid Mikovčákovej za možnosť oslavovať, za to, že s láskou pristupuje k histórii, prítomnosti aj budúcnosti gymnázia a že vie presvedčivo propagovať DIVY nášho gymnázia okolitému svetu.

„My Ti teda, školička naša, prajeme všetko len to najlepšie,

nech žiješ tak dlho ako túžba po vedomostiach,

nech naďalej pomáhaš deťom bezbolestne dospieť,

nech sa pod Tvojimi krídlami vytvárajú nové priateľstvá na celý život

a nech sú Tvojou súčasťou učitelia a všetci, ktorí so vznešenou túžbou

odovzdať svoju múdrosť nechávajú Ti aj svoje srdce.

Dnes máš veľký sviatok, a preto VIVAT GYMNÁZIUM!

Nech žije gymnázium!“

Viac fotografií nájdete v galérii, z ktorej sú aj fotografie v tomto článku - autor fotografií: Ing. Gabriel Horos

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.