Mesiac marec sa tradične označuje ako mesiac kníh. Knihy boli v centre pozornosti aj na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci, kde sa 29. 03. 2019 konala burza kníh. Žiaci priniesli svoje knihy, ktoré chceli posunúť ďalej. Milovníci čítania si prišli na svoje, pretože vôňa knihy má svoje čaro. Aj pocit búšenia srdca je dobre známy vášnivých čitateľom, ktorí dychtia po tom, čo sa v knihe skrýva.

Okrem tejto aktivity sa 22.03.2019 uskutočnil deň vody, kedy žiaci kvarty A priniesli do každej triedy vzácnu tekutinu a vyrobili letáčik o význame vody. So žiakmi bilingválnej sekcie pripravila Mgr. Zuzana Gunčagová zaujímavé prezentácie, ktoré obohatili nielen prednášajúcich, ale aj žiakov, ktorí sa na prednáške zúčastnili. Máme veľké bohatstvo, ktoré je potrebné vážiť si a zveľaďovať ho.

Deň vody

Deň vody

Deň vody

Deň vody

Retrospektívne 21.03.2019 sme sa obliekli inak ako sme zvyknutí, konkrétne sme si dali rôzne páry ponožiek. Prečo sme to urobili? Pretože sme si tak pripomenuli Svetový deň Downovho syndrómu. Tento dátum nie je náhodný. Ide o symbolický dátum zložený z čísel 3 a 21, ktoré odkazujú na trizómiu 21. chromozómu. Aj my sme chceli podporiť myšlienku, že byť odlišný je normálne. Veľmi si ceníme, že nielen žiaci, ale aj učitelia mali otvorené srdce pre túto ponožkovú výzvu. Spoločne sme cítili veľkú silu a aj maličkosť dokázala zmeniť všedný deň na netradičný a dodať energiu tým, ktorí to najviac potrebujú.

Ponožky

Poslednou akciou, ktorú sme zrealizovali boli simulované prezidentské voľby. Na našej škole sa prebehli 19.03.2019. Volieb sa mohli zúčastniť žiaci, ktorí dovŕšili vek 15 a viac rokov. Bola to výborná príležitosť vyskúšať si zvolenie vlastného prezidenta, mať podiel na demokratickom fungovaní štátu. V druhom kole simulovaných Študentských volieb Prezidenta SR sa zúčastnilo 159 škôl zo všetkých samosprávnych krajov a sme radi, že aj naša škola sa mohla zúčastniť. U žiakov sa táto akcia stretla s veľkým ohlasom. Preto veľké ďakujem patrí všetkým žiakom žiackej školskej rady, ktorí prišli s tou myšlienkou a podieľali sa na jej realizácii. Poďakovanie patrí aj pani riaditeľke Mgr. Ingrid Mikovčákovej, ktorá si vždy našla pre žiakov čas a poskytla pomoc v akejkoľvek podobe.

Voľby

Voľby

Marec sa blíži do cieľa a nás napĺňa, že sme mohli zrealizovať uvedené akcie, ktoré mali zmysel.

Mgr. Gabriela Chalupková, Koordinátor Rady žiakov