Apríl je mesiac, kedy sa všetko prebúdza k životu. Po dlhej zimnej prestávke sa postupne odrývajú zelené plochy, ktoré dodávajú veľa energie. Sme však svedkami i nepríjemných pohľadov. Zem plná odpadkov rôzneho druhu, ktoré niekto úmyselne odhodil, bez ohľadu na ekológiu, prírodu a budúce pokolenia. V súčasnej dobe sa do popredia dostáva sviatok Zeme, kedy sa mnohí ľudia snažia zachrániť, čo iní pokazili.

Tradične, aj na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana sa oslavuje tento sviatok. Ako najlepšie prejaviť spolupatričnosť k sviatku? Predsa prácou. S prácou v areáli školy začali žiaci žiackej školskej rady a trieda Septima A. Snažili sa predovšetkým o úpravu areálu školy. Vyhrnuli si rukávy, nasadili rukavice a s úsmevom na tvári priložili ruku k spoločnému dielu.

Deň Zeme - plagát

Žiaci školskej rady prišli aj s nápadom sadenia stromov. Keďže areál školy je štedrý na nádherné zelené plochy, určite každé vylepšenie prispeje k jeho zveľadeniu. Predseda žiackej školskej rady Peter Laš o tom nápade hovorí:

„Bola to jedna z aktivít v rámci dňa Zeme, kedy sa žiaci a učitelia rozhodli spestriť areál školy a jeho okolie. 16. apríla sme v spolupráci s pani školníčkou a pánmi školníkmi zasadili lipu malolistú. Lipu sme nevybrali len tak, je totiž znakom Slovanov a slovenským národným stromom. Ako aj my, táto lipa raz vyrastie a bude skrášľovať štúdium budúcim generáciám. Od školského roka 2018/ 2019 sme chceli začať tradíciu sadenia stromov v našom areáli a takto zmeniť lúku za školou na lesík, kde si budú môcť študenti oddýchnuť počas náročného dňa. Chceme sa poďakovať pani riaditeľke Mgr. Ingrid Mikovčákovej, ktorá s nadšením prijala náš plán a prejavila ochotu zrealizovať ďalšie projekty v exteriéri školy. Hreje nás dobrý pocit, že keď o pár rokov prídeme do školy, budeme spomínať na školu  a spomenieme aj na lipu, ktorá v tom čase už isto nebude sama.“

Deň ZemeDeň Zeme

Nielen tieto, ale aj ďalšie aktivity sa realizovali a budú realizovať počas mesiaca apríl, napr. zber odpadkov, čistenie lesa... O tie aktivity sa stará koordinátor environmentálnej výchovy Mgr. Zuzana Gunčágová. Svoje výzvy majú pripravené aj žiaci bilingválnej sekcie, najmä tí, ktorí bývajú na internáte. Viac o aktivitách bude informovať žiačka školskej rady Paulína Cingelová.

Zmena v našom okolí môže nastať, ale prvý krok musí vychádzať od nás. Spoločnými silami dokážeme urobiť veľké veci.

Mgr. Gabriela Chalupková
koordinátor Rady žiakov