Každý štvrtý októbrový pondelok sa tradične koná Medzinárodný deň školských knižníc, ktorý bol prvýkrát vyhlásený prezidentkou Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva, Dr. Blanche Woolls v roku 1999.  Výnimkou nebol ani 28. október 2019. Tohtoročná téma bola venovaná 145. výročiu narodenia Jozefa Gregora Tajovského.

Podujatie na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana zorganizovali žiaci Septimy A. Program otvorili krátkym príhovorom, nasledovala zaujímavá prezentácia, v ktorej sa venovali nielen životu a tvorbe spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského, ale predstavili aj niekoľko jeho zaujímavostí.

Pre starších študentov bola pripravená interpretácia diela Statky-zmätky. Pozostávala z priraďovania vzťahov záživnou formou krátkych scénok, v ktorých žiaci využívali vlastnosti postáv z diela v každodenných situáciách. V závere Septima ukázala správne znenie diela stvárnením krátkej divadelnej ukážky "Pytačky" v dobových kostýmoch.

Medzinárodný deň školských knižníc 1 Medzinárodný deň školských knižníc 2

Pre mladších žiakov z osemročného gymnázia si pripravili súťažnú aktivitu, podanú vo forme lovu pokladu, kde riešili a dešifrovali rôzne úlohy a otázky týkajúce sa literatúry. Hra sa tešila obľube, tí najlepší si odniesli knižnú a sladkú odmenu.

Medzinárodný deň školských knižníc 3

Septima A svojou šikovnosťou zmenila školskú knižnicu na nepoznanie. Zábavnými formami v jej priestoroch tak podporili u žiakov dobrý vzťah ku knihe. Žiaci odchádzali spokojní a obohatení o nové vedomosti a zážitky.

PaedDr. Zuzana Sujová

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.