Dňa 25.10.2019 sme sa mali možnosť zúčastniť na Projekte Speaking Tours 2019 organizovanom Euroatlantickým Centrom s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Celá prednáška sa odohrávala na bilingválnej sekcii nášho gymnázia v Čadci pod odborným vedením pána Mgr. Vladimíra Müllera, PhD., ktorý v súčasnej dobe pôsobí ako uznávaný vysokoškolský učiteľ na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Brexit a my

Európska únia bez Veľkej Británie bola hlavnou prejednávanou témou nášho stretnutia. Viacerí z nás sme sa dozvedeli mnohé zaujímavé informácie z aktuálneho diania vo svete. Samotná prednáška bola spojená s diskusiou, kde sme sa aj my ako študenti 4. ročníka  mali možnosť aktívne zapojiť a bližšie pozrieť na výhody a nevýhody spojené s Brexitom. Vďaka rozsiahlej obsahovej nasýtenosti sme sa oboznámili so všetkými aspektmi problému, ktorý sa rieši v Európskej únii už od roku 2016. Boli nám zreteľnejšie priblížené základné pojmy ako NO DEAL, či DEAL v súvislosti s odchodom Spojeného Kráľovstva ako členského štátu z európskeho zoskupenia krajín. Rozoberali sme fakt, do akej veľkej mieri môže Brexit pozitívne, či negatívne ovplyvniť budúce fungovanie zvyšných členských štátov. Štúdium, cestovanie, či medzinárodný trh boli otázky, ktoré nás však zaujímali najviac. V akej miere môžu byť jednotlivé oblasti Brexitom ovplyvnené­? Na spomenuté a mnohé ďalšie otázky však neexistuje relevantná odpoveď, nakoľko je táto problematika stále otvorená a nedoriešená. V súčasnej dobe je veľmi dôležité, aby práve mladí ľudia boli upovedomení s reálnym dianím v našej, či zahraničnej politike, a preto dúfame, že sa nám aj v budúcnosti naskytne príležitosť zúčastniť sa na projektoch s podobným zameraním.

Brexit a my

V závere by sme sa všetci zúčastnení chceli poďakovať pánovi Müllerovi a celému jeho tímu za príjemnú návštevu a tešíme sa na ďalšie  prednášky a stretnutia.

Simona Kaňová, IV.F

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.