Mladí ľudia sú budúcnosťou a ich názor je veľmi dôležitý. To mnohí vieme a aj preto, aby sa ich názor akceptoval sa zrodila myšlienka vytvoriť Krajský študentský parlament so sídlom v Žiline, pod patronátom Žilinského samosprávneho kraja.

9. decembra 2019 sa na pôde Žilinského samosprávneho kraja zišlo okolo 100 mladých ľudí, z 87 stredných škôl. Cieľom je oživiť parlament, ktorý potrebuje nové podnety a energiu na ďalšie fungovanie. Prínosom je aj prizvanie Rady mládeže Žilinského kraja pod vedením Ing. Dariny Čiernikovej.

Na zasadnutí sa predložil nový štatút a každý mohol pridať svoje poznámky, pripomienky, ktoré budú súčasťou nového dokumentu. Hlavným poslaním je spolupráca medzi žiackymi školskými radami v Žilinskom kraji. Žiaci prostredníctvom svojich zástupcov budú môcť podávať návrhy, podnety na skvalitnenie života v škole, ale i mimo nej.

Zmenou je i počet žiakov, ktorí budú zastúpení v parlamente a to z každej školy dvaja zástupcovia, bez ohľadu na zriaďovateľa, typ školy...Členmi sú zástupcovia regiónov Liptov, Orava, Turiec, Kysuce, Horné Považie.

Krajský študentský parlament

Na zasadnutí sa predstavili jednotlivé regióny a podali návrhy na fungovanie a aké zmeny očakávajú.

Veríme, že nové pravidlá prinesú zmenu a žiaci spoločnými silami dokážu veľké veci. Krajský študentský parlament je jedinečný svojho druhu a sme radi, že aj žiaci Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci prispejú k fungovaniu a plneniu cieľov pre spoločné dobro všetkých.

Mgr. Gabriela Chalupková
koordinátor Rady žiakov

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.