Stalo sa to už našou tradíciou, v ktorej hrdo pokračujeme. Áno, presne tak, aj tento školský rok sa na našej škole konal „Týždeň ľudských práv“. Niektorí z Vás neveriacky krútia hlavou, čo to je za nový výmysel, veď takto sa len „ulievame“.

Pravda to však nie je. Práve naopak, vzdelávame sa; reagujeme na tabuizované témy minulosti, debatujeme o problémoch súčasnej doby a vymýšľame riešenia pre rôzne situácie. Učíme sa vzájomnému porozumeniu, otvorenej komunikácii, dokonca aj argumentovaniu. Spoločne dospievame k zdravým názorom.

Týždeň ľudských práv

Pripravili sme niekoľko sprievodných aktivít napr. workshop s pánom Struhárom pre 1. ročník. Pre žiakov 8. ročného štúdia boli pripravené zaujímavé zábavné a edukačné aktivity. Napriek ich značne výraznej energii, vedeli veľmi pekne reagovať a nejeden krát nám bolo aj veselo. Samozrejme aj nám to prinieslo obrovskú skúsenosť trávenia času v škole inak, ako za lavicou.

Týždeň ľudských práv

Natália Voreková, IV. F

Študenti SPS 3. ročníka zaujali mladších spolužiakov 2. ročníka svojou prednáškou i ďalšími aktivitami.

„Pýtali sme sa ich na informácie, ktoré by mohli vedieť. Chceli sme, aby jednotlivé práva zoradili do skupín, čím sme ich prinútili rozmýšľať nad významom. Nakoniec sme si pripravili krátky kvíz, aby sme zistili, čo si zapamätali. Myslím, že nám táto prednáška veľa priniesla. Naučili sme sa spolupracovať medzi sebou, získali sme ďalšiu skúsenosť s vystupovaním pred publikom. A čo je najdôležitejšie naučili sme sa mnoho poznatkov o ľudských právach, či už objasnenie základných pojmov, ich históriu, rôzne dokumenty a aký význam majú pre každého z nás“.

Týždeň ľudských práv

Ema Murčová, III. D

My, štvrtáci, sme pripravili niekoľko aktivít na tému „Diskriminácia".

Prvá pozostávala z náučnej prezentácie, počas ktorej prebiehala debata, v ktorej žiaci zdieľali svoje názory a zážitky. Na záver boli žiakom dané rôzne situácie, ktoré mali vyriešiť. Naučili sa tu nie len históriu diskriminácie alebo mená najznámejších aktivistov, ale aj vyjadriť svoj názor a správne argumentovať.

Pri ďalšej aktivite žiaci vytvorili menšie skupinky pričom každá z nich mala iné zadanie týkajúce sa predsudkov. Neskôr sme mali otvorenú diskusiu, pri ktorej sme sa rozprávali o rôznych príkladoch diskriminácie z dejín, o dôležitosti ľudských práv a o nezmyselnosti predsudkov. Takouto formou si žiaci precvičili vlastnú kreativitu, overili svoj všeobecný prehľad a pevne veríme že sa aj naučili niečo nové.

Týždeň ľudských práv

Postaviť sa pred tridsiatich ľudí a snažiť sa im niečo vysvetliť nie je vôbec ľahká úloha. Pred prvou prednáškou sme mali menší stres, no ten opadol v okamihu ako s nami začali žiaci spolupracovať. Opäť sme si potvrdili, že mladí ľudia vôbec nie sú takí, ako ich vykresľujú média. Počas celej prednášky totiž panovala pokojná atmosféra a napriek tomu, že sme diskutovali o vážnych témach, sa našiel čas aj na smiech.

Sme veľmi vďační, že sme sa mohli podieľať na tomto výnimočnom projekte a už teraz sa tešíme na budúci rok!

Peter Prívara a Silvia Oravcová, IV.F

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.