Príroda je liekom na mnohé bolesti. Na túto skutočnosť prišlo viacero ľudí, najmä v dnešnej dobe. Je to miesto, kde načerpáme silu, energiu... Práve na jar sme svedkami mnohých zázrakov. Všetko vonia, kvitne, prebúdza sa k životu.

O tento liek je potrebné sa starať a hlavne si ho vážiť. Vieme, že mnoho ľudí znečisťuje prírodu a správa sa bezohľadne. Môžeme nad tým lamentovať, krútiť hlavou, ale to nepomôže. Lepšie je, keď sa budeme správať slušne, zodpovedne a s láskou.

Žiaci Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci sa snažia aj v tomto čase zveľaďovať prírodu. Nezabudli ani na 22. apríl, ktorý je tradične oslavovaný ako Deň Zeme. Rozhodli sa vyhrnúť ruky, nasadili rukavice i rúška a záchranná akcia sa mohla začať.

Deň Zeme 2020

Vyzbierali niekoľko vriec odpadu. Zbierali sa od Vychylovky až po Čadcu. V Čadci dievčatá vyčistili jednu časť lesa pri Šerikovom okruhu. Ako samé povedali: „odkiaľ sme odniesli až 4 vrecia plné odpadu. A tak sme aspoň trochu pridali ruku k dielu.“

Deň Zeme 2020 Deň Zeme 2020

Veľké ďakujem patrí žiakom z týchto tried: sekunda A, kvinta A, I.C, III.D, III.E, II.F. Mali by sme  si brať z nich príklad.

Deň Zeme 2020

Verím, že mnohí sa nechali inšpirovať a budú ich nasledovať. Deň Zeme nie je len 22.apríla, ale každý deň v roku. A príroda sa nám poďakuje čistým vzduchom, krásnou oblohou, nádhernými kvetmi, priezračnou vodou a podobne. Máme sa na čo tešiť.

Mgr. Gabriela Chalupková
koordinátor Rady žiakov

Deň Zeme 2020Deň Zeme 2020