Tradične, 22. apríl sa už od roku 1970 oslavuje ako deň Zeme. Všetci vieme, že životné prostredie sa zhoršuje a zabúdame na ekologické správanie. Preto práve v tomto mesiaci môžeme sledovať rôzne výzvy, ktorých cieľom je podpora starostlivosti o našu planétu.

Aj žiaci Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana sa zapojili do výzvy, ktorú adresovali žiaci žiackej školskej rady. Uvedomili si, že o našu Zem sa nemáme starať len v apríli, ale stále. Žiaci, dokonca aj rodičia neváhali, nasadili si rukavice a čistili nielen svoje okolie, ale aj vzdialenejšie oblasti.

Deň Zeme 6

Deň Zeme 8Deň Zeme 7

Dôkazom úspechu sú naplnené vrecia plné odpadu, úsmev na tvár a pocit dobre vykonanej práce.

Deň Zeme 1

Deň Zeme 4

Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa do tejto výzvy zapojili a podporili dobrú myšlienku. Špeciálne poďakovanie patrí žiakom z tried: sekunda A, I.F, I.G, II.G, 1.G, II.C, III.E.

 Žiaci Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana ukazujú, že majú srdce na dlani aj tým, keď sa zapájajú do rôznych výziev – napr. medzinárodný deň Downovho syndrómu, knižná výzva a podobne.

Aj v čase pandémie vieme robiť užitočné veci, len je potrebné byť citlivý na potreby druhých.

Mgr. Gabriela Chalupková
koordinátor Rady žiakov