Tento rok si pripomíname 155. výročie narodenia slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej Timravy a minulý rok to bolo 70 rokov od jej úmrtia. Za jej pseudonymom Timrava stojí názov studne v polichnianskom chotári – dedinke, kde sa autorka narodila a prežila väčšinu svojho života. Ako povedal Alexander Matuška: „Významný literárny tvorca nemusí žiť a písať po centrách, v prúde sveta, môže tak robiť i v samote.“ V malej novohradskej dedinke si autorka vytvorila svoj nekonečný vesmír myšlienok, prostým počúvaním a pozorovaním nahliadla do duší jednoduchých ľudí, aby potom všetko zachytila na papier.

Žiaci Kvinty A sa oboznámili s tvorbou a životom tejto autorky prostredníctvom aktivít v školskej knižnici. Najskôr venovali pozornosť prezentácii o autorkiných dielach, potom si pozreli filmovú ukážku novely Ťapákovci. Následne sa začítali do  knižnej podoby. Vlastnými slovami charakterizovali jednotlivé postavy, hľadali zaujímavé myšlienky, umelecké prostriedky, analyzovali kompozíciu, diskutovali o konfliktoch medzi charaktermi. Dievčatá prezentovali svoj názor na ženské postavy a jednotlivo sa vyjadrili, ako by sa ony správali v koži ženských hrdiniek. Chlapci charakterizovali konanie mužských postáv a našli paralelu s ľuďmi, ktorí žijú v ich okolí doslova ako ,,ťapákovci“.

Na záver sa všetci vyjadrili k otázke medziľudských vzťahov v rodine, dedine či meste. Zhodli sa na tom, že by nechceli žiť v minulosti, ale že sú spokojní so svojím životom v súčasnosti.

Spoločne sme zažili netradičné podujatie v školskej knižnici. ?

Mgr. Miroslava Mravcová

O Timrave v knzinici

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.