Záložka do knihy 1

Názov projektu: 10. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Významné osobnosti slovenskej literatúry - Pavol Országh Hviezdoslav (100. výročie úmrtia)

Partnerská škola: Gymnázium Snina

Mottom tvorby našich záložiek bol citát Pavla Országha Hviezdoslava: ,,Čo dávam, dávam z úprimnosti duše.“ Čítať, hľadať, tvoriť, darovať ten najkrajší alebo najznámejší verš z tvorby autora bolo naším cieľom. Využívali sme zdroje školskej knižnice a internetovej stránky Zlatý fond. Žiaci boli motivovaní spoznávať život a rozsiahlu tvorbu nášho hviezdneho spisovateľa a zároveň sa invenčne prejavili pri tvorbe záložiek pre partnerskú školu. Takto netradične odhalili krásu slova, krásu slovenčiny a krásu úprimného obdarovania.

Tvorivý proces

Výber záložiek

Záložky 1

Záložka do knihy 2

Názov projektu: 12. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá Záložka do knihy spája školy: Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní

Partnerská škola: AKADEMIA Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola, Brno – Líšeň

Máme radi podujatie Záložka do knihy spája školy. Tohtoročná téma bola naozaj exkluzívna, zaujímavá pre všetky deti. Zobraziť obľúbenú rozprávku alebo knižný príbeh nikomu nerobilo problémy. Žiaci prejavili prirodzenú radosť z tvorby najmä na hodinách výtvarnej výchovy.

Tešili sme sa na spoluprácu s partnerskou školou z Brna – Líšeň. Nádherné záložky deti slávnostne dostali na čitateľskom podujatí v rozprávkovej miestnosti Kysuckej knižnice. Obľúbená kniha tak dostala čarovnú záložku s jedinečnými zážitkami.

Akcia v Kysuckej knižnici

Radosť v Kysuckej knižnici

Záložky 2

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.