Chlapci v oblekoch s kravatami a motýlikmi, dievčatá v šatách, klopkajúce na opätkoch – tak by sa dala opísať skupinka mladých ľudí, horúčkovito debatujúcich, pred dverami školskej knižnice Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci. Na prvý pohľad sa zdá, že sa každou minútou schyľuje k maturitnej skúške. Tá ale časť z nich čaká až nasledujúci mesiac. Dôvodom ich slávnostného výzoru je iná každoročne očakávaná udalosť – ČadMUN.

ČadMUN je skratkou pre Čadčianske modelové zasadnutie OSN (Organizácie Spojených národov – medzinárodná organizácia združujúca takmer všetky štáty sveta, ktoré sa zaviazali dodržiavať ciele vytýčené v Charte OSN, akými sú ochrana základných ľudských práv alebo medzinárodný mier – pozn. autorky). V poradí už 11. ročník, nesúci sa v duchu problémov s porušovaním ľudských práv a problémov genderovej (rodovej) nerovnosti, bol zahájený 28. apríla 2022 v už spomínanej miestnosti školskej knižnice hlavnej budovy gymnázia.

Zasadnutia sa zúčastnilo 30 študentov z 3., 4. a 5. ročníka bilingválnej sekcie, ktorí zastupovali v úlohe delegátov 12 krajín, od Afganistanu a Číny, cez Holandsko a Japonsko, až po Spojené štáty či Venezuelu. Dôležitou úlohou predsedníčky, ktorá mala na starosti hladký priebeh celého zasadania, bola tento rok poverená Gabriela Gamrotová z V.F.

ČadMUN

Nechýbali ani hostia. Na slávnostnom otvorení akcie boli prítomné aj pani riaditeľka  Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci Mgr. Ingrid Mikovčáková a pani zástupkyňa pre slovensko-anglickú bilingválnu sekciu Mgr. Jana Nečedová. Fakt, že je ČadMUN pre študentov obľúbenou akciou, ku ktorej sa radi vracajú aj po skončení štúdia na našej škole, zosobňoval bývalý absolvent gymnázia Pavol Prívara, ktorý na margo akcie povedal: „Som veľmi rád, že som sa mohol zúčastniť tohtoročného ČadMUN-u, keďže počas môjho štúdia na tejto škole sa mi to pre pandémiu nepodarilo. Celý deň bol pre mňa veľkým zážitkom.“ Teší sa, že sa študenti gymnázia zaujímajú o otázky politiky a ľudských práv, pričom dodáva, že ho ich profesionálny prístup príjemne prekvapil: „Úprimne ich všetkých obdivujem za to, že si popri štúdiu našli čas aj na podrobné preštudovanie politík zahraničných krajín a na pomoc pri organizácii. Táto skúsenosť ma nabila pozitívnou energiou a pevne dúfam, že sa mi podarí prísť sa pozrieť na ČadMUN aj o rok.“  

ČadMUN

Akcia bola rozdelená do viacerých častí: na začiatku každá krajina odprezentovala svoje stanovisko k rozoberaným témam prostredníctvom prejavu (tzv. an opening speech). Nasledovala moderovaná debata, počas ktorej sa krajiny konštruktívnou diskusiou pokúšali o vyriešenie problémov súvisiacich s témou ľudských práv a rodovej nerovnosti. Medzi najrozoberanejšie patrili napr. problematika potratov v Poľsku, nútené práce v Číne, vláda v Afganistane či politika zbraní v Spojených štátoch. Napriek vážnym témam sa našli aj humorné chvíle, spomenúť možno delegáta zo Spojených štátov, Mykhayla Plisha z V.F, ktorý mal nastavenú americkú štátnu hymnu ako zvonenie telefónu.

ČadMUN

Niektorí študenti sa rozhodli prijať osobnú výzvu a skúsili zastupovať krajinu, s ktorej politikou a názormi neboli stotožnení. Patrícia Larišová z IV.F, delegátka Poľska, pripúšťa, že najväčším orieškom bolo dohľadanie si informácií, aby dokázala sformulovať rozmanité argumenty, vystihujúce celú podstatu veci. „Bolo to pre mňa dosť ťažké,“ popisuje Paťa, „pretože som v podstate obhajovala niečo, s čím sa osobne nestotožňujem. Snažila som sa však spraviť to čo najlepšie. Myslím si, že reprezentácia rozdielnych názorov v diskusiách je dôležitá.“

ČadMUN

ČadMUN

V popoludňajších hodinách sa krajiny hlasovaním zhodli na rezolúcii (rozhodnutí, uznesení zhromaždenia – pozn. autorky), čím sa, za potlesku, ukončil ďalší ročník Čadčianskeho modelového zasadania OSN.

Na záver by som sa, ako jedna z delegátov a zároveň aj za nich a za hostí, chcela poďakovať pani profesorke Mgr. Zuzane Gavlasovej, za jej trpezlivosť a odbornú záštitu pri organizovaní. Dúfam, že sa túto zaujímavú tradíciu podarí zachovať a aj ďalšie generácie študentov sa budú môcť zúčastniť neopakovateľnej atmosféry ČadMUN-u.

Autorka: Kristína Kobolková, V.G

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.