Študenti sa na  hodinách UKL zapojili do projektu Leonardo v mojom svete. Najskôr museli prekresliť predpokladaný autoportrét renesančného maliara a pracovať s mierkou, proporciou. Potom využili apropriáciu, privlastnenie si diela tvorivou aplikáciou do vlastného alebo vymysleného prostredia. Žiaci prekvapili invenciou, tvorivosťou, humorom...

Výber najlepších prác ponúkame na subjektívne  posúdenie.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.