1. Každoročne sa zúčastňujeme na Palárikovej Rakovej. V školskej knižnici sa 27. apríla 2022 uskutočnila beseda pri príležitosti výročia narodenia Janka Palárika  s celou odbornou porotou národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby. Odborná porota bola  v zložení:  Peter Kováč – predseda, Ľubomíra Krkošková, Róbert Mankovecký, Viktor Kollár a Martin Timko. Naši žiaci mali možnosť pozrieť si inscenáciu Žofia v Dome kultúry a víťazné predstavenie Don Kychot v aule školy.
  1. Spisovateľ Juraj Šebesta a ilustrátor Martin Kellenberger navštívili našu školskú knižnicu 13. mája 2022 a zúčastnili sa príjemnej besedy v rámci Dni detskej knihy v spolupráci s Kysuckou knižnicou. Študentov obdarovali záložkami a vlastnou knižnou tvorbou.
  1. Maturanti a tretiaci sa zúčastnili 7. apríla 2022 besedy o výtvarnom umení. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD. z Katedry výtvarnej kultúry Univerzity Mateja Bela si pripravil odbornú prezentáciu o umení, ponúkol priestor na krátku besedu, priniesol množstvo zaujímavých publikácií a zaujímal sa o maturantov z UKL. Beseda vznikla v spolupráci s Kysuckým kultúrnym strediskom v Čadci pri príležitosti vernisáže výstavy regionálneho kola celoštátnej súťaže neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc Výtvarné spektrum 2022.

  1. Bývalý absolvent gymnázia Viliam Kubla sa predstavil ako talentovaný režisér, scenárista a hlavný protagonista v inscenácii Tváre. Mali sme možnosť vidieť a obdivovať divadelné, hudobné a filmové výkony aj ďalších našich gymnazistov, ktorí spolupracujú s Divadlom Eva v Čadci.
  1. Maturanti pravidelne navštevovali Literárne múzeum SNK v Martine. Samotná budova, ako prvé sídlo Matice slovenskej, bola v roku 1961 vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Konečne si mohli žiaci IV. E a IV. G zopakovať poznatky z dejín slovenskej literatúry a knižnej kultúry v tomto meste s bohatou históriou a nevšednou atmosférou.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.