Dňa 17.10.2022 sa na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci uskutočnila preventívna prednáška venujúca sa problematike šikany a kyberšikany. Lektormi boli zástupcovia Slovenského národného strediska pre ľudské práva: Mgr. Michal Horváth a Mgr. Tomáš Földes. Veľkú zásluhu na realizácii mala aj PhDr. Anna Bednárová z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, konkrétne oddelenie podpory ochrany detí pred násilím v Čadci.

Aktivity sa zúčastnili žiaci prímy, sekundy a tercie. V úvodnej časti sa venovali problematike kyberšikany, ktorá bola definovaná ako ubližovanie a zosmiešňovanie iných za pomoci nových informačných a komunikačných prostriedkov.

Kyberšikana

Žijeme vo svete sociálnych sietí a spadnúť do ich osídel je veľmi jednoduché. Žiaci prezradili, že sú aktívni na viacerých sociálnych sieťach a majú aj viacero účtov. A práve tým sú aj viac zraniteľnejší.

Lektori dávali príklady z praxe, ako sa človek stane obeťou a žiaľ, mnohé chybné kroky ho budú prenasledovať celý život. Zdôrazňovali potrebu zabezpečenia hesiel, nastavenia súkromia v profiloch a podobne. Pozornosť bola venovaná aj hraniu počítačových hier, ktoré sú rovnako problémom.

Kyberšikana

Žiaci sledovali aj krátke videá, ktoré poukazovali na to, aké je nebezpečné si s niekým cudzím písať, posielať fotografie. Môžu to byť ľudia s vymysleným profilom, identitou v snahe vylákať peniaze.  Celé podujatie sa nieslo v znamení diskusie, výmeny postrehov, informácii. A jednoznačne žiaci sa skutočne orientujú na internete a ovládajú všetky pojmy.

Spolu s kyberšikanou sa venovali aj problematike šikany, aké má prejavy. Či poznajú vo svojom okolí niekoho šikanovaného. Žiaci dostali aj podnety, čo robiť ak o niekom takom vedia, že nie je dobré mlčať.

Kyberšikana

Mnohé momenty boli pre žiakov silné a verím, že sa zamysleli a budú určite opatrnejší. Veď ako aj lektor povedal:  „netreba sa do ničoho zamotať, ale zaspávať a budiť sa s čistým svedomím.“

Tieto aktivity je potrebné robiť neustále, pretože sme pod veľkým tlakom internetu a prevencie nie je nikdy dosť.

Mgr. Gabriela Chalupková

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.