November má špeciálne miesto v kalendári. Je to mesiac rozmýšľania, uvažovania, spomínania na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Zvláštnu atmosféru cítiť vo vzduchu. Na to nás upozorňuje aj príroda, ktorá mení svoje zelené farby na žlté, hnedé, červené. Zo zelenej nádhery ostáva už len torzo listov, či holé konáre a to nás vedie aj k zamysleniu nad našou existenciou.

V iných častiach sveta oslavujú tieto dni inak. Známy je tak sviatok Halloween. Keďže žijeme v kozmopolitnej spoločnosti, tieto tradície sa dostávajú aj na Slovensko. Vytvárajú sa však viaceré tábory.

 Jeden vyzdvihuje toto obdobie. Ľudia tak milujú rôzne masky, kupujú si premyslené kostýmy, príbytky vyzdobujú tekvicami. Druhá časť odsudzuje toto obdobie a je striktne proti tomu. Je to samozrejme vec názorov a nikomu nemôžeme prikazovať jedno alebo druhé.

Novembrový čas

Našich žiakov vedieme k slušnosti, k rešpektovaniu druhých, k úcte ich hodnôt. A práve aj o tom bol začiatok novembra na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci.

Niektorí žiaci prišli do školy oblečení inak, namaľovaní netradične, pretože sa im páčilo isté vzrušenie. Návrat do školských lavíc bol tak pre mnohých ľahší, vtipnejší. O originalite svedčia aj fotografie v galérii. Aj vyučujúci prijali toto osvieženie s úsmevom. Tí, ktorí mali iný názor sa samozrejme nepridali.

Novembrový čas Novembrový čas Novembrový čas

Umenie tolerancie, rešpektovania je veľmi dôležité. Učíme sa ho každý deň a na malých veciach. Aj práve uvedený sviatok môže byť dôvodom pre dialóg, rešpektovanie iných.

Mgr. Gabriela Chalupková

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.