Špeciálne pred Vianocami sa 20. decembra 2022 aula školy premenila na dočasné sídlo pre krajiny Európskej únie, konkrétne 27 členských štátov. Prizvali sme aj Veľkú Britániu, ktorá spoločenstvo opustila.

Žiaci III. E pod vedením Mgr. Rudolfa Kužmu a III. F pod vedením Mgr. Gabriely Chalupkovej zorganizovali aktivitu pre žiakov prímy až kvarty. Cieľom bolo, aby sa netradičnou formou žiaci dozvedeli o členských krajinách Európskej únie a zároveň sme sa zapojili aj do súťaže o najzaujímavejší deň. Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku vyhodnotí jednotlivé príspevky a vyberie päť najúspešnejších projektov.

V úvode si žiaci vypočuli základe informácie o vytvorení tejto organizácie, následne žiaci prímy A, sekundy A a tercie A zaspievali hymnu EÚ. Od roku 1972 je európskou hymnou úryvok z predohry k Óde na radosť z Beethovenovej Deviatej symfónie.

Deň Európskej únie

Prítomní žiaci sa potom sa rozdelili do dvoch tímov a prechádzali členskými krajinami. Dozvedeli sa mnohé zaujímavosti z histórie, geografie, ale ponúknuté boli aj tradičné jedlá či recepty.

Aula škola vždy na 45 minút stíchla a bolo počuť len hlas žiakov, ktorí prezentovali svoju krajinu. Je to dôkaz toho, že žiaci boli zamestnaní na 100% a snažili sa, čo najviac absorbovať.

Deň Európskej únie

Po prehliadke nasledoval test. To bola tá náročnejšia časť, pretože sme otestovali ako počúvali, samozrejme nie na známku. Skúste sa aj Vy otestovať, ako by ste odpovedali, napr.:

“Ktorá krajina má svoje hlavné mesto ako jediné na svete ohraničené dvomi štátmi? Z ktorej krajiny pochádza jogurt? Ktorá krajina ma viac než 46 dialektov? Z ktorej krajiny pochádzajú Šmolkovia?“

Najlepšie tri testy z každej triedy boli odmenené vecnými cenami, ktoré žiakom osobne odovzdala pani riaditeľka Mgr. Ingrid Mikovčáková.

 Záver patril voľbám, pretože žiaci sa zapojili do simulovaných volieb a vyberali si krajinu, ktorá sa im najviac páčila. Precvičili si tak, ako prebiehajú voľby a osvojili základné princípy ako: slobodné, demokratické a tajné voľby.

Žiaci, ale aj učitelia strávili príjemný deň a nenásilnou formou sa dozvedeli mnoho zaujímavých vedomostí.

Veľké ďakujem patrí všetkým, ktorí sa do aktivity zapojili – žiakom hudobnej výchovy na čele s pani profesorkou Mgr. Miroslavou Pištekovou alebo žiakom výtvarnej výchovy na čele s pani profesorkou Mgr. Lenkou Kašarikovou, ktorí tvorili vlajky pre členské krajiny

Ukázali sme, že sme jeden silný tím a v jednote je sila. To je aj posolstvo Európskej únie.

žiaci III.E a III. F

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.