ČadMUN  (Čadca Model United Nations) alebo tiež modelové zasadnutie OSN sa už úspešne po 12-krát stalo výnimočnou a neodmysliteľnou udalosťou  Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci so slovensko-anglickou bilingválnou sekciou. Študenti, bývalí absolventi a dobrovoľníci z Kericu v Čadci vymenili svoje denné outfity za tie viac spoločenské. Nebojácne sa hlásili o slovo a so zápalom pre danú tému predkladali rôzne riešenia.

Tento rok sa modelové zasadnutie ČadMUN opäť po dlhšej pauze konalo vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci. Počas zasadnutia sme privítali viacero významných hostí. Pozvanie prijali pani riaditeľka Mgr. Ingrid Mikovčáková, pani zástupkyňa Mgr. Jana Nečedová, riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Žiline PaedDr., PhDr. Dušan Galbavý PhD., vedúca odboru pre stredné školy PhDr. Janka Eldesová, sekretariát riaditeľa RÚŠS Mgr. Lenka Ferenčáková, primátor mesta   JUDr. PhDr. Matej Šimášek, PhD. i zástupca primátora PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., RSc.

Týždňové prípravy vyvrcholili dňa 14. 04. 2023, kedy sa stretlo 50 študentov. Ako po iné roky, neboli sme jediní. Svojimi názormi diskusiu obohatili aj študenti z Českého Tešína s poľským a českým jazykom. V podobe delegátov 17 krajín sveta sme boli odhodlaní priniesť do debaty konštruktívnu kritiku, čeliť problematike ľudských práv v Ázii: „ Asia in the limelight”. Museli sme sa vopred oboznámiť so stanoviskami krajín, ktoré sme zastupovali, aby sme adekvátne reprezentovali ich záujmy. Potrebná bola aj dostatočná slovná zásoba v anglickom jazyku a chuť vystúpiť z davu. Počas debaty sem tam padli aj ostré výmeny názorov, avšak hlavným cieľom nás všetkých delegátov bolo, aby sme prijali rezolúciu na záver rokovania, ktorá má podobu skutočného dokumentu OSN.

Čadmun 2023

Aj keď šlo len o modelové zasadnutie, myslím, že mnohí študenti a ich argumenty by boli určite konkurencie schopné aj na pôde OSN.

Pozvanie na modelové zasadnutie prijal i americký diplomat, Benjamin E. Cohen, ktorého príchod dodal pomyselnú bodku za nezvyčajne vážnym duchom stretnutia. Jeho skúsenosti, názory a odpovede na naše otázky nám pomohli sa lepšie zorientovať v oblasti diplomacie.

Čadmun 2023

Veľká vďaka patrí pani profesorke Mgr. Zuzane Gavlasovej, ktorá do tohto projektu, aj tento ročník pristúpila s vytrvalosťou a odhodlaním spojiť nás všetkých a vytvoriť príjemnú, produktívnu atmosféru. Taktiež ďakujeme vedeniu školy za podporu  projektu od samotného začiatku.

Beáta Gavlasová, IV.F

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.