Školský rok 2023/ 2024 je v plnom prúde a žiaci sa vrhli do plnenia každodenných povinností. Vieme, že dnešná doba je náročná a mnohé situácie sú pre žiakov problematické. Dospelí si povedia, že to nie je problém, ale duša dieťaťa, mladého dospievajúceho človeka to vidí inak.

Aj preto sa snažíme na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci budovať pozitívnu klímu v triedach, ale aj mimo nich.

Žiakov zapájame do rôznych aktivít, projektov, ktoré sú zamerané na aktuálne problémy a najmä podporu duševného zdravia mladých ľudí. V úvode školského roka sme zorganizovali pre žiakov prvých ročníkov aktivitu s psychológmi s IPčka, konkrétne zo Žiliny - KÁČKA. Cieľom bolo, aby sa žiaci adaptovali na nové prostredie a vedeli reagovať na podnety, situácie, ktoré sú pre nich náročné. Každý žiak dostal aj kontakt, ak by sa ocitol v problémoch, pretože aj hlavné heslo tejto organizácie spočíva v tom, že pomoc existuje a nehanbime sa ju vypýtať.

V spolupráci s Centrom poradenstva a prevencie v Čadci – CPP sme zrealizovali sériu stretnutí s názvom: Efektívne učenie sa. Žiaci sa otestovali akú dobrú pamäť majú, čo si dokážu zapamätať a podobne. Na ďalšom stretnutí sa dozvedeli ako sa efektívne učiť, aby využili poznatky, ktoré získali v škole.

Zdravý štýl 1

Zdravý životný štýl je základom pre správne fungovanie človeka. Aj preto sme zorganizovali prednášku s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci. Hlavnou témou bolo predstavenie zdravého životného štýlu a následne sa venovali aj poruchám príjmu potravy.

Zdravý štýl 2

V spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže NIVAM sme zapojili žiakov aj do odborných worshopov. Veľmi úspešným bol "Práca so stresom a úzkosťou" pre mládež.  Jedna žiačka vyjadrila svoje postrehy nasledovne:

„Workhop sa mi veľmi páčil. Pracovali sme s kartičkami - mali vyjadrovať našu náladu a rozprávali sme prečo sa tak cítime a podobne. Neskôr sme mali rôzne výroky,  kde sme mali určiť čo si o nich myslime a prečo. Jednalo sa o tvrdenia o úzkosti a strese. Nakoniec sme sa rozprávali o tom, čo stres a úzkosť je, ako sa prejavuje či jej môžeme zabrániť alebo predchádzať. Dozvedeli sme aj najčastejšie dôvody, prečo mladi volajú na krízovú linku.“

Nie je nám to jedno a naďalej sa budeme snažiť žiakov zapájať do aktivít, ktoré im pomôžu a my ich budeme vidieť spokojných, usmiatych.

Mgr. Gabriela Chalupková
výchovný poradca

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.